EMNER

1100 kroner pr. anpart

HURUP:Onsdag den 27. november holdt Anpartsselskabet Hurup Missionshotel sin sidste generalforsamling på Hotel Thinggaard. 50 personer var mødt frem til aftenen. Anpartsselskabet fremlagde likvidationsregnskabet. Den sidste godkendelse af regnskabet var kommet fra Told og Skat, og derfor kunne anpartsselskabet lukkes ned med denne den sidste generalforsamling. Anpartshaverne kan nu få udbetalt deres anpartsbeviser, og da hver anpart er på ca. 1100 kr., har selskabet gjort det godt. Der er 800 anparter fordelt på 200 anpartshavere. Det er vemodigt, at denne epoke er slut, men samtidig en stor glæde, da en ung og dygtig hotelejer nu driver stedet. Michael Thinggaard driver hotellet med den samme gode atmosfære og ansvarsbevidsthed, som altid har præget hotellet. Alle bliver mødt med samme venlighed, og man føler sig godt tilpas og velkommen ved enhver lejlighed.