Lokalpolitik

1105 protester mod Høje Nibe

Vedtagelsen af Lokalplan 84 udsat - kompromis måske på vej

NIBE:Scenen sat på rådhuset: Skalgruppen afleverer 1105 underskrifter mod udstykningen Høje Nibe. Fronterne er trukket skarpt op, men uden for det taktiske spil på scenen lurer et kompromis om den største enkeltudstykning i Nibe Kommunes historie med fjordudsigt og nærhed til Skalskoven. Så nær, at dispensationen fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie på 300 meter nedtil 30 meter også optager politikere i Folketinget. Især oppositionen, der har stillet spørgsmål til miljøminister Connie Hedegaard. - Der er givet dispensation til en skovbyggelinie under 300 meter i ni ud af 10 sager de seneste fem år, og jeg agter ikke at gribe ind i sagen Høje Nibe, har Connie Hedegaard nu svaret i to omgange. - Personligt så jeg helst, at der ikke bliver bygget overhovedet ved Skal, og det er faktisk den holdning de 1105 nibenitter har skrevet under på, siger Skalgruppens talsmand, Hans Henrik Henriksen. - Men det bliver nok svært med miljøministerens blåstempling af skov- og naturstyrelsen dispensation. En del færre boliger, fjernelse af de øverste fra planen, og en skovbyggelinie på 70 meter i stedet for 30 kunne måske være en løsning. Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) øjner også et kompromis. - Nu udsætter vi vedtagelsen af lokalplanen indtil januar, foretager målinger af eventuelle støjgener fra industrien som IPA, fjerner måske 10 til 20 boliger fra lokalplanen, virtualiserer udsigten på stien fra svømmebadet, og indskriver Nibe Festivalen i lokalplanen. - Ingen skal være i tvivl om, at den er der hvert år.