EMNER

111 idéer og 31 aktivister

Masser af indspark.

Udskift hjemmeplejebilerne med el-cykler, skaf rentefrie energilån, kår årets energisparebolig, byg passivhuse og lad børnene videooptage og publicere deres forældres energivaner og – uvaner. Foyeren i Det Musiske Hus emmede af idéer, da 50 borgere tirsdag aften valgte at skippe de danske håndboldherrers kamp mod Tyskland for i stedet at bruge deres energi på Energibyens første aktivistmøde. - Kom op med så mange idéer til Energibyen som muligt, skriv dem ned og send dem videre til sidemanden, som arbejder videre på din idé. Sådan lød opfordringen fra byens professionelle aktivist Jens Ole Amstrup. Med denne første opgave blev de fremmødte varmet op. Alle skulle tømme deres hoveder for input. Papirer fyldt med tanker og idéer cirkulerede mellem borgerne, som derfor hele tiden skulle forholde sig til nye idéer. Efter en grovsortering var der i alt 111 gode idéer tilbage, som i den kommende tid gennemarbejdes, så mange af dem med tiden kan realiseres. Forud for den kreative proces modtog borgerne faglige indspark af direktør i Energibyen Frederikshavn, Mikael Kau, og formand i Frederikshavn Erhvervsråd, Kaj Christiansen. Hvorfor skal vi være Energiby, hvad får vi ud af det, og bliver det ikke bare dyrere at være energiforbruger? De to direktører besvaredeselv spørgsmålene. Inden borgerne rejste sig for at gå hjem, blev de opfordret til at melde sig som én af Energibyens nye aktivister. Sedler lå klar på bordene, så deltagerne med navn og mailadresser kunne tilkendegive deres ønske om også fremover at blive inviteret til aktivistmøder.