Lokalpolitik

112 mio. årligt til Nordjylland

Landsdelen får fortsat en fjerdel af EUs udviklingsmidler

NORDJYLLAND:Lidt færre penge. Lidt lavere andel. Men stadigvæk vil Nordjylland få over en fjerdedel af den samlede udviklingsbistand, som EU vil give til Danmark over de næste syv år. 112 millioner kroner om året. - Det er ingen grund til at være særligt utilfreds, som Tina Mørk, sektorchef for regional udvikling i Nordjyllands Amt, udtrykkerdet. Beløbene fremgår af regeringens netop offentliggjorte ”Regionale Vækststrategi”. - Strategien indeholder de overordnede målsætninger og hovedtallene for den kommende strukturfondindsats. Der er dog et forbehold eller to. Pengene kommer kun, hvis der nationalt bliver bidraget med lige så mange. Den nationale medfinansiering skal komme fra staten, regionen, kommunerne og offentlige eller offentliglignende selskaber. - Og her er statens vilje til at bidrage afgørende. Vi kan ikke løfte det hele regionalt, siger Tina Mørk. Det har i indeværende programperiode nogle gange givet anledning til problemer. Et forbehold mere: hvert år skal der ske en sammenlignende undersøgelse regionerne mellem for at vurdere effekten af støttemidlerne. - Det er fuldkommen rimeligt, mener Tina Mørk. De 112 mio. kr. svarer til 25,3 procent af de samlede EU-midler til Danmark. I de seneste syv år har Nordjyllands andel ligget på 26,2 procent. Også beløbsmæssigt er midlerne mindre. For Danmark under ét sker der en nedgang fra 768 mio. kr om året i perioden 2000-2006 til 618 mio. kr. pr. år i 2007 – 2013. Hårdt brug for pengene Formanden for Nordjysk Vækstforum, borgmester Orla Hav, er umiddelbart ked af, at den nordjyske region ikke får flere EU-midler - Ikke fordi jeg er utaknemmelig, men vi har så hårdt brug for pengene til at medfinansiere de mange vigtige initiativer, som i de kommende år skal udvikle Nordjylland. Vi vil bruge midlerne til at sætte spændende nye aktiviteter i gang indenfor uddannelse, ny teknologi, innovation og iværksætteri. Og i Vækstforum skal vi også se på, hvordan vi bedst muligt udvikler vore yderområder, siger han. Men han udtrykker s i samme åndedrag lettelse over at landsdelen får ca. 25 procent af den samlede danske ramme. - Og især glæder mig over er, at alle kommuner i den nye region nu er omfattet af programmet, oggså Hjørring Kommune som tidligere har været holdt udenfor. Nu har vi mulighed for at arbejde på tværs og finde de bedste løsninger, for nu har alle adgang til støtte fra Mål 2-programmet. Sigtet i de EU-strukturfonde, der yder støtten, har ændret sig fra sidste programperiode. Fokus er i højere grad på at gennemføre Lissabon-strategien, hvis mål er at gøre Europa til verdens mest konkurrencedygtige økonomi. De enkelte fondsprogrammer satser på følgende fire områder: ]Uddannelse ]Iværksætteri ]Innovation ]Anvendelsen af ny teknologi. Den erklærede hensigt er at Danmark skal blive førende på alle områder. Pengene fra EU er fordelt i tre kategorier, hvor Danmark kun er kommet i betragtning i de to. Det er Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som erstatter tidligere programmer som Mål 2- og Mål 3-programmerne og de mindre Equal og Urban-programmer. Det er desuden Territorialt samarbejde, som erstatter det nuværende Interreg-program. Det tredje mål er Konvergens, hvor langt størsteparten af EU’s penge går til - hele 81,5 procent. Pengene skal styrke udviklingen i de fattigste regioner i EU. hertil hører Danmark ikke. Heller ikke Nordjylland.