114 flere til at lære svingteknik

Medlemsfremgang fortsatte i 2004

SINDAL:114 flere aktive medlemmer på to år er en aktivitetsstigning, som de færreste sportsklubber kan skrive om, når de holder generalforsamling. Men Sin-dal Golfklub kan. - Det har krævet en stor indsats af begynderudvalget, og der vil fortsat være brug for mange hjælpere til denne opgave, lyder formanden Kristian Kveiborgs kommentar til den positive udvikling. Målet er at give medlemstallet endnu et par skruetving opad, for med et større råderum på 250 kvadratmeter mere klubhus og en golfbane, der blev udvidet for to år siden, er det albuerum nok i øjeblikket til flere køllesvingere. For to år siden var der 530 medlemmer, hveraf de 480 var aktive, og den nye tilgang har især været af seniorspillere. 95 af de 114 er seniormedlemmer. Udvidelsen af golfbanen fra 9 til 18 huller gav i 2003 et boom i antallet af greenfee-spillere fra ca. 5500 til over 7000, og antallet er stort set fastholdt i 2004. - Gæsterne har væreet fulde af lovord om både bane og klubhusfaciliteter, og vores fadølsanlæg er faldet i god jord, fortæller Kristian Kveiborg. Normalt er januar en af de mere stille måneder, men de sidste par år har været anderledes. Sidste år var omkring 20 frivillige stærkt beskæftiget med at udvide klubhuset med en asylbarak fra et nedlagt flygtningecenter, og i år havde kraftanstrengelserne en helt anden karakter. Stormen den 8. januar greb ifølge formanden forstyrrende ind i den planlagte udtyndning af nåletræer med et ekstra stort træfald: - Jeg tror baneudvalget gerne ville have været medbestemmende i valget af træer, der skulle fældes. Der skete en del skade, men en flok frivillige har allerede ryddet op, så der kan spilles igen på banen. Kristian Kveiborg tilføjer, at der endnu er et stykke oprydningarbejde tilbage. I 2004 tog Sindal Golfklub en ny par-3 bane i brug med 9 huller, og her forestår der et stykke arbejde med at tilrette banen, da nogle af hullerne er for korte. Tilgangen af de nye medlemmer og den mange greenfee-spillere udgør en solid rygrad i økonomien, også selv om der var ekstraordinært store udgifter til klubhusbyggeriet, forhøjede afskrivninger på maskinparken og udgifter til par-3 banen. Kasserer Ole Christoffersen fremlagde på generalforsamlingen et overskud på 52.000 kroner. På den sportslige side har klubben ambitioner om at komme det skridt videre, som den ikke kom i 2004. Danmarksserie-herrerne var tæt på at rykke op i 3. division, idet holdet sluttede med det samme pointantal som vinderen. DS-truppen gjorde sig også bemærket sidste år i Faxe Cup, hvor holdet i D-rækken først blev besejret i semifinalen. Alle valg var genvalg.