Børnepasning

12 ekstra pladser i børnehave

Landsbyordningen i Thise skal udvides - prisen er en årlig ekstraudgift på 300.000 kroner

BRØNDERSLEV:Landsbyordningen i Thise skal udvides, men der bliver ikke tale om at udvide personalenormeringen i det omfang, institutionen foreslår. Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg går ind for, at der etableres yderligere 12 børnehavepladser i Thise. Kommunens børne- og kulturforvaltning har foreslået en udvidelse, så kommunen lever op til den politiske målsætning om, at der så vidt muligt skal være pladsgaranti i de pasningsinstitutioner, der passer til børnenes alder. Børne- og kulturudvalget vil nu søge en tillægsbevilling på 98.950 kr. for 2003, og udvalget kan ikke anvise kompenserende besparelser for denne udgift. Udgifterne på ca. 300.000 kr. for 2004 skal indarbejdes i budgetforslaget. Det vil desuden koste 63.000 kr. til inventar at etablere de 12 pladser. Personalenormeringen er 64,2 timer ugentligt. Men her ud over ønskes der 8,25 timer pr. uge ud over den normale normering. Begrundelsen er, at man i dag åbner ét sted både for børnehavebørn og SFO-børn, ligesom der lukkes ét sted. Ved opnormeringen vil det blive nødvendigt at åbne og lukke to steder. Børne- og kulturudvalget kan ikke gå ind for, at der gives en ekstra normering på 8,25 timer. Der var søgt om 82.385 kr. til inventar, men børnehaven i Thise får samme beløb som børnehaven Smørhulllet i Jerslev. Tallene vise, at der 1. august i år vil der være syv børn på tre år, som ikke er optaget i børnehave. Her ud over er der to børn på venteliste til optagelse i løbet af efteråret. Endvidere vil der være børn, som i løbet af foråret 2004 fylder tre år. Der skønnes derfor, at behovet i Thise er 12 nye pladser. Børnehavens fysiske rammer gør, at det ikke er muligt både at have 35 børnehavebørn samt de store børn, hvorfor det vil være nødvendigt at åbne og lukke i to huse. Det vil sige både i SFO og børnehave. Fra klokken 8 til klokken 10 vil 15 børn i alderen tre-fire år sammen med to personer gå i SFO'en. De resterende børn forbliver i den nuværende børnehave. Klokken 11.30 til klokken 15.30 går de kommende børnehavebørn sammen med personalet i børnehaveklassens lokaler.