Lokalpolitik

12 grunde klar til bebyggelse

Entreprenørfirma bag byggemodning i Haverslev er færdige

Fra høj­re ud­valgs­for­mand Sø­ren Munk og borgmes­ter Poul Lar­sen ef­ter­fulgt af fire re­præ­sen­tan­ter for en­tre­pre­nør­fir­ma­et Mor­ten­sen & Ny­mark A/S, Kla­rup, un­der gen­nem­gan­gen af den udførte byg­ge­mod­ning. FOTO: MICHA­EL KOCH

Fra høj­re ud­valgs­for­mand Sø­ren Munk og borgmes­ter Poul Lar­sen ef­ter­fulgt af fire re­præ­sen­tan­ter for en­tre­pre­nør­fir­ma­et Mor­ten­sen & Ny­mark A/S, Kla­rup, un­der gen­nem­gan­gen af den udførte byg­ge­mod­ning. FOTO: MICHA­EL KOCH

HAVERSLEV:Nørager Kommune har netop haft afleveringsforretning på udførelse af byggemodningen af de 12 grunde i etape 2 i Mølhøjvangen i Haverslev med entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark A/S i Klarup. - For første gang nogensinde oplevede jeg en afleveringsprotokol uden nogen som helst bemærkninger. Det var virkeligt et flot stykke anlægsarbejde, der var udført, påpeger borgmester Poul Larsen, der sammen med udvalgsformand Søren Munk repræsenterede Nørager Kommune ved afleveringsseancen i boligområdet. Og knap var blækket tørt på underskrifterne i protokollen, før den første grundkøber gik i gang med at grave ud til støbning af fundamenter til et nye enfamiliehus. Attraktive grunde - På nuværende tidspunkt har vi solgt tre af de 12 grunde, mens der er et tilsvarende antal reservationer og forespørgsler på de resterende, forklarer Poul Larsen. Med en grundpris på mellem 163.000 og 205.000 kroner for grunde på mellem 850 til 1543 kvm samt knap 100.000 oveni i tilslutningsafgifter i alt for el, vand, fjernvarme og kloak forventer Poul Larsen dog at der vil blive rift om de nu helt byggeklare grunde, der modsat grundene i etape 1 i udstykningen Mølhøjvangen får en flot udsigt ned over Haverslev by og østpå over mod Rold og Nørlund Skov.