12 kunstnere udtrykte lidelser

Kunstværker skildrer Jesu' lidelseshistorie

MYLUND:12 kunstnere skildrede hver en del af Jesu lidelseshistorie. Det skete i går i Mylund Kirke i forbindelse med langfredag. Forberedelserne har stået på siden januar, hvor hver af de 12 kunstnere fik til opgave at skildre en del af Jesu lidelseshistorie. I går formiddag blev kunstværkerne så udstillet, og hver kunstner læste et stykke af lidelsesberetningen i forbindelse med den liturgiske gudstjeneste - en gudstjeneste uden den sædvanlige prædiken. Hver kunstner læste det uddrag, der svarer til kunstværket, og kunstneren stod ved sit eget kunstværk, mens der blev læst op. Elise Mogensen fra Brønderslevs værk hedder "I Getsemane". Rita Levorsen fra Dybvad "Sjælekampen". Inger Marie Jensen, Brovst "Judas' forrædderi". Birgit Marchholdt Pedersen, Saltum "På Golgata". Susanne Bangsø, Hjørring "Jesu mor". Preben Jensen, Hjørring "Spotten". Margit Plougstrup, Grindsted "De to røvere på korset". Ole Jepsersgaard, Ø. Brønderslev "Jesu død". Anna-Marie Gaarden. Hjørring "Tegnene". Gunhild K. Lund, Saltum "Legemerne tages ned". Birgitte Weiergang, Børglum "Gravlæggelsen". Meta Kastberg, Aalborg "Gravvagten". - Jeg har lavet tre værker, fortæller Gunhild Lund. Men kun det ene er med. Gunhild Lund fik til opgave at beskrive "Legemerne tages ned", og hun kalder sit maleri "Maria med Kristi lig". - Jeg skildrer en sørgende mor med den døde søn, fortæller Gunhild Lund. I et andet værk beskriver jeg en anden Maria - Maria Magdalene - der behandlede Jesus' fødder. - Det har været en meget stor udfordring at lave en sådan opgave, siger hun. Alle kunstnerne har lavet deres værker direkte til udstillingen. Nogle havde ellers værker, som de troede kunne bruges, men de valgte alle at komme med værker, baseret på udstillingen i kirken. Anna-Marie Gaarden havde fremstillet et krusifiks, og Birgitte Weirgang, der ellers i mange år har arbejdet i sten, er gået over til oliemaleri. Ole Jespersgaard var mester for en skulptur. Hanne Svensmark Trondal og Per Trondal fortæller, at alle kunstnere er gået ind for opgaven med stor interesse. - Vi har haft flere møder i præstegården, for at fastlægge, hvilke kunstnere, der skulle beskrive sin del af lidelseshistorien. fortæller de. Hanne Svensmark Trondal har gerne ny aktiviteter i kirken hvert år. - Vi er et lille sogn med 220 indbyggere og 200 pladser i kirken, så vi synes, at der skal specielle tiltag, for at trække folk til fra et større område. Også på befrielsesaftenen 4. maj er der et specielt arrangement i kirken.Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe, sodavand og småkirker i våbenhuset. Der var i anledning af langfredag ikke lys i kirken, ligesom der heller ikke var pyntet med blomster. - Der skal langfredag være tid til eftertanke, og til at sidde stille i kirken og danne sit eget billede. Men denne langfredag, kunne kirkegængerne så i stedet se kunstværkerne i kirken.Kirkens voksenkor medvirkede i gudstjenesten, og det var organist Martin H. Nielsen fra Århus, der sad ved orglet. Martin H. Nielsen gav i går eftermiddag en matinékoncert. Martin H. Nielsen, der til dagligt er organist i Christianskirken i Århus, er meget fascineret af orglet i Mylund Kirke, og han medvirkede, da Kirkekorets "De Ni Læsninger" blev optaget på cd-plade. Udstillingen i kirken er åben hver dag til og med 2. påskedag.