12 meter høj tank ved hallen

Ifølge fjernvarmeværket er en tank nødvendig for at forsyne skolen med varme

HADSUND:En 12 meter høj tryktank synes at være vanskelig at komme uden om, hvis Hadsunds nye skole skal forsynes med varme fra Hadsund Fjernvarmeværk. Tryktanken tænkes opstillet tæt ved krydset Alsvej/Stadionvej i retning mod Hadsund Hallen. Det er Hadsund Fjernvarmeværks udspil for at opnå tilstrækkelig kapacitet til at dække ikke bare skolens behov, men også hvad der måtte opstå af nye behov i området fremover. - Vi kan ikke sende tilstrækkelig varme igennem de eksisterende rør ud til området, så tanken skal bruges til at opsamle varme i de perioder, hvor behovet er lille, så der er kapacitet til de perioder, hvor behovet er stort, forklarer Thorkild Løkke, formand for fjernvarmeværkets bestyrelse. Problemet kunne løses ved at lægge nye rør, men det vil ifølge Thorkild Løkke være dyrt og vil tydeligt kunne aflæses på varmeregningen hos alle værkets forbrugere. Det samme gælder et andet alternativ - etableringen af en såkaldt kedelcentral på selve skolen. - Det er helt urealistisk, slår Thorkild Løkke fast. Tryktanken vil set fra fjernvarmeværkets side være en fremtidssikret løsning, som tager højde for et måske kommende erhvervsområde længere ude ad Alsvej. Set fra teknik og miljøudvalgets side er placeringen imidlertid et problem, ligesom man undrer sig over, at udspillet fra fjernvarmeværket først kommer nu. - Det kunne have været afklaret for længst. Lokalplanen for skolen lå klar for et år siden, og det er underligt, at fjernvarmeværket først nu kommer i tanke om, at man skal forsyne skolen. Den foreslåede løsning er mildt sagt meget synlig, og tanken kommer til at ligge midt i et boligområde. Vi finder det lidt urimeligt, at der ikke er foreslået noget alternativ, og at vi skal tage stilling med så kort varsel, siger udvalgsformand Knud Christensen. Forsyningspligt eller ej Fra kommunalt hold ønsker man sagen løst allerede i løbet af denne måned, så en lokalplan kan sendes i høring i forlængelse af byrådsmødet 26. februar. Thorkild Løkke afviser, at man har været for sent ude. - Vi har haft svært ved at finde ud af, hvor stort behovet ville være, og det her falder i øvrigt sammen med etableringen af et helt nyt værk til en ny brændselstype, forklarer han. Med hensyn til placeringen af tryktanken er der ifølge Thorkild Løkke ikke så stort spillerum. Begge parter tilkendegiver, at "man nok skal finde en løsning", men skulle sagen gå i hårdknude, er der i øvrigt uenighed om, hvorvidt værket er forpligtet til at levere varme til skolen. - Det er vi ikke, siger Thorkild Løkke. - I lokalplanen for skolen står der, at varmen skal leveres fra Hadsund Fjernvarmeværk, og da man ikke har gjort indsigelse mod planen, så hænger værket på den, lyder svaret fra forvaltningschef Per Alstrup.