Lokalpolitik

12 runde grunde taget af planen

Trods stor forhåndsinteresse solgte Hjørring Kommune kun én rund grund i udbud for Høngårds Ager.

Markeringspæle er sat i jorden til fem runde grunde i arealet ned mod træbevoksningen i baggrunden. Byggemodning af et naboareal mod nord er udskudt til en etape to på grund af ringe køberinteresse. Kun en af 17 planlagte runde parceller er solgt i u

Markeringspæle er sat i jorden til fem runde grunde i arealet ned mod træbevoksningen i baggrunden. Byggemodning af et naboareal mod nord er udskudt til en etape to på grund af ringe køberinteresse. Kun en af 17 planlagte runde parceller er solgt i u

Udbudsrunden for et nyt boligområde Høngårds Ager i vestlige udkant gav ikke det forventede udbytte. Forud for afgivelse af bud fra købere var der især interesse for 17 runde grunde beliggende i den vestligste del af udstykningen, men da byrådet på den lukkede del af byrådsmødet onsdag aften skulle godkende de afgivne bud, var der kun en af seks købere, som ville have en af de grunde grunde. Udstykningen syd for Løkkensvej er på i alt 43 grunde. - Vi havde forventet flere havde afgivet bud. Måske sidder flere af dem, som viste interesse for grundene, og lurepasser. Foruden de seks grunde, som nu sælges, har vi kontakt med fem købere, som venter på at de nye grunde kommer ud i almindelig handel, siger Ulla Guntofte, Grundsalg, Hjørring Kommune. En del af de interesserede, som har været ude på Høngårds Ager havde flere grunde, som de finder attraktive, og det kan være årsag til, at de venter og måske sparer et bud på 50.000 kr. over mindsteprisen på hver enkelt grund. Den solgte runde grund ligger i det sydligste afsnit af de runde grunde. Det var meget belejligt for byrådet, for det valgte at udskyde byggemodningen af 12 af 17 grunde til en senere etape. Det betyder at kommunen venter til senere med at købe jord til den del af Høngårds Ager, hvor det midterste og nordligste afsnit af de runde grunde skal ligge. Dermed er det kun 31 grunde med i byggemodningen i første omgang. Efter udbudsrunden gælder mindsteprisen for hver enkelt grund. De fire ledige runde grunde koster hver 800.000 kr, mens de almindelige koteletgrunde koster mellem 500.000 og 600.000 kr. Dertil kommer en listepris til tilslutning til kloak og anden kollektiv forsyning på omkring 100.000 kr. Hvis køberen af en grund kan dokumentere, at det nye hus på grunden bliver bygget som lavenergihus, kan vedkommende slipper for at blive tilsluttet kollektiv varmeforsyning.