12 spørgsmål til danske imamer

KONFLIKT:Tolv spørgsmål til imamer, bosiddende i Danmark. 1. Er hovedårsagen til jeres bosættelse i Danmark forfølgelse, chikane eller begrænsning i jeres livsvilkår i hjemlandet? 2. Er der efter jeres opfattelse nogensinde fremsat ærekrænkende udtalelser fra muslimske grupper mod danske kvinder? 3. Er jeres kald/opgave i Danmark at holde fast i bestemte religiøse holdninger og formå trosfælder til at gøre det samme? 4. Hvordan er jeres holdning til trosfrihed? 5. Er det af religiøse grunde, at store kvindegrupper i muslimske lande ikke er omfattet af samme menneskerettigheder som mænd? 6. Hvad er jeres holdning til ytringsfrihed? 7. Hvad er forholdet mellem konfrontation og dialog, hvis der skal skabes gensidig respekt og forståelse for forskellighed? 8. Har danske imamer rejst rundt i Mellemøsten med falske budskaber? 9. Bør Danmark kræve en undskyldning for, at det danske flag vanæres, trampes på og brændes af i Mellemøsten? 10. Hvordan forholder I jer til, at der under demonstrationer i Mellemøsten råbes trusler mod Danmark som – Islam bliver jeres død? 11. Er det acceptabelt at anvende trusler mod enkeltpersoner eller grupper? 12. Vil integrationen af medborgere fra andre lande lide skade som følge af dette "stormvejr" – og i bekræftende fald. Var det målet?

Forsiden