120.000 liter vand fosser ud

Hver enkelt ledningsejere i Haverslev med konstaterede brud hæfter selv for ekstra vandregning på knap 10.000 kroner

HAVERSLEV:Brud på vandledninger flere steder i Haverslev efter frostvejret har den seneste uges tid fået tælleren på vanduret i Haverslev Vandværks bygning på Kærvej til at dreje rundt i maratonfart. - Der strømmer i øjeblikket omkring 120.000 liter eller 120 kubikmeter vand ud i døgnet, uden at vi hidtil har kunnet lokalisere nogen utætheder hos forbrugerne, forklarer formand for vandværket Vagn Nielsen. Sammen med den øvrige bestyrelse er han overvevist om, at det er frostsprængte vandrør hos husejere, der er skyld i det voldsomme merforbrug. - Vanduret på hovedledningen i vandværksbygningen bliver nemlig kontrolleret to gange om dagen, og det var netop lige efter frostperioden, vi konstaterede udslippet, påpeger vandværksformanden Vandværket har allerede hængt sedler op forskellige centrale steder rundt i Haverslev, hvori de opfordrer forbrugerne til at kontrollere vandforbruget på deres vandure for at se, om der er et unaturligt merforbrug. - De 120 kubikmeter i døgnet svarer til 5000 liter vand i timen, så derfor må der være tale om brud hos flere forbrugere og ikke bare hos en enkelt. 478 huse er tilsluttet vandværket, og vores normale gennemsnitlige forbrug i vinterperioden er 310 kubikmeter i døgnet. Det betyder et øjeblikkeligt merforbrug tæt på 40 procent, understreger Vagn Nielsen. Brugere Indtil "synderne" er fundet i Haverslev, hænger vandværket og dermed samtlige tilsluttede husstande på ekstraregningen, der med en samlet kubikmeterpris på 33 kroner efter den første uge nu er oppe på omkring 28.000 kroner. Når Haverslev Vandværk på et tidspunkt finder ud af, hos hvilke forbrugere ledningsbruddene er sket, kommer disse dog ikke automatisk til at hænge på den samlede regning for ekstraforbruget af vand. - Tidligere miljøminister Svend Auken indførte nemlig i sin tid en bagatelgrænse, som husejeren hæftede for, nemlig de første 300 kubikmeter. Men det betyder alligevel en ekstraregning til dem på knap 10.000 kroner, mens vandværket hænger på resten, erklærer Vagn Nielsen. Af samme grund opfordrer han kraftigt alle forbrugerne til at kontrollere deres vandure for et eventuelt mistænkeligt merforbrug. Vandværket selv har nemlig ikke en forsikring mod ledningsbrud, så alle 478 forbrugere i Haverslev kommer til at spæde til ekstraregningen.