1200 bøgeplanter ved multihus

Kunst 8. maj 2007 06:00

SKOVSGÅRD: 1200 bøgeplanter er i store bededagsferien plantet i området ved Multihuset i Skovsgård, fortæller halinspektør Jan Thorsen. Tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer har fredag og lørdag tilplantet skråninger og områderne ved parkeringspladsen og hvor kunstværket ”Bevinget” bliver placeret. - Vi kom til at mangle ca. 300 planter til plantning nord for multihuset. Dem vil vi nu forsøge at fremskaffe, så hele området ved multihuset er færdigplantet, siger Jan Thorsen. Ny skiltning, der fortæller områdets indkørsel, også til Skovsgårdskolen og skolefritidsordning, idrætsområdet og øvrige faciliteter, er udført af bestyrelsen. - Det er opgaver, bestyrelsen har påtaget sig for at holde lønkronerne i hus siger halinspektøren. Der er områder, der nu er tilsået med græs og som skal dække et område ved kunstværket, fortæller Jan Thorsen, men også ud mod skolen bliver der et grønt område, der er tilsået. Og legepladsen er også tilsået. - I løbet af ugen kommer kunstneren til en drøftelse af kunstværkets placering, hvor vi måske kan komme nærmere på en placerings-dato af kunstværket. Legepladsen og bålhuset ved skolefritidsordningen vil også i denne uge blive drøftet med leverandøren, siger Jan Thorsen. jk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...