125.000 til nordjyske læger

FORSKNING:Speciallæge Heinrich Kopps Legat, der har til formål at støtte lægevidenskabelige forskningsprojekter i Aalborg, og i sær til yngre lægeforskere, har for 2008 uddelt i alt kr. 125.000 til ni projekter. Afdelingslæge, ph.d. Lars Stig Andersen, Århus Uni.hosp./Aalborg Sygehus har til projektet "Hepatitis blandt grønlændere i Danmark" modtaget kr. 14.400,00. I Grønland er beskrevet høj forekomst af hepatitis A, B og D, men lav sygelighed blandt grønlændere i modsætning til kaukasiere. Der er ligeledes beskrevet lav forekomst af hepatocellulært carcinom i arktiske populationer. Ansøgeren vil undersøge forekomsten og de forskellige stadier af hepatitis hos grønlændere bosiddende i Danmark. Dette vil øge forståelsen for, hvorfor nogle befolkningsgrupper bliver syge af hepatitis B-virus. Reservelæge Petra Mariann Witt Andersen, Århus Uni.hosp./Aalborg Sygehus har modtaget kr. 14.600,00 til projektet: Indbygning af n-3 polyumættede fedtsyrer hos præ- og postmenopausale kvinder. Resultater fra flere kliniske studier har indikeret at fiskeolie kan forebygge hjertekarsygdomme og muligvis også visse kræftsygdomme (f eks brystkræft og prostatakræft). Dette studie vil fokusere på fiskeolies effekt på flere kendte risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdomme og kræft, og på i hvilken grad overgangsalderen influerer på dette. Reservelæge, ph.d. Jesper Scott Karmisholt, Århus Uni.hosp./Aalborg Sygehus har modtaget kr. 13.200,00 i støtte til projektet; Fysisk aktivitetsniveau, arbejdskapacitet og kropssammensætning hos patienter med hyperthyroidisme. Korrelation til thyroidea funktion og effekt af terapi. Med denne undersøgelse ønsker ansøger at kortlægge det aktivitets relaterede energiforbrug hos patienter med ubehandlet højt stofskifte. Dette kan belyse faktorer af betydning for vægtændringer hos patienter med højt stofskifte. Ansøger ønsker også at undersøge arbejdskapaciteten løbende hos disse patienter efter opstart af behandling. Dette vil give information om der er sammenhæng mellem stofskiftehormon niveauerne og arbejdskapaciteten. Reservelæge Anders Christian Larsen, Århus Uni.hosp./Aalborg Sygehus er bevilget kr. 10.492,26 i støtte til projektet "Venøs thromboembolisme og hæmostaseforstyrrelser hos patienter med kræft i spiserør, mavesæk og bugspytkirtel". Projektets formål er at undersøge, om patienter med kræft i spiserør, mavesæk og bugspytkirtel allerede inden behandling starter har tegn på blodpropper i benene samt at undersøge om strålebehandling og operation kan forårsage ændringer i blodets evne til at størkne og dermed forårsage blodpropper. Professor, dr.med., ph.d. Torben Moos, Aalborg Universitet har til projektet "Targetering af tumorvaskulatur med antistof-konjugerede liposomer. Induktion af mikroblodpropper som en ny form for cancerterapi" modtaget kr. 15.000, 00 i støtte. Ansøger vil udvikle et nyt princip til cancerbehandling med indgift af immunoliposomer indeholdende TNF-rettet mod tumors endotel. Forventningen er, at tissue-factor i tumorkar inducerer trombose i blodkarrene til tumor Reservelæge Kaspar Rene Nielsens, Århus Uni.hosp./Aalborg Syghus har modtaget kr. 14.600,00 til et ph.d. projekt; Genetisk polymorfier i immunregulerende signalmolekyler – relation til overlevelse ved B-non-Hodgkin’s lymfom. Målsætningen er at undersøge hvorvidt genetiske markører i immunsystemets har betydning for overlevelse ved lymfekræft. Den genererede viden fra projektet formodes på sigt at få betydning for identifikation af nye prognostiske markører ved lymfekræft og udvikling af mere effektive biologiske lægemidler til behandling af sygdommen. Reservelæge, forsker René Ernst Nielsen, Psykiatrien i Nordjylland har modtaget støtte på kr. 14.600,00 til projektet: S-clozapin og kognition med henblik på at undersøge antipsykotikas virkning på kognition hos skizofrene patienter. I forbindelse med måling af s-clozapin vil patienterne blive undersøgt med computeriseret neurokognitiv testning, vurderet mhp. sedation samt udspurgt efter skema. Ansøger vil på den måde se, om der er relation mellem kognitiv funktion og s-clozapin. Læge, ph.d.stud. Jeppe Grøndahl Rasmussen, Århus Uni.hosp./Aalborg Sygehus har til projektet "Stem Cell therapy following acute myocardial infarction. Comparative studies with Adipose Tissue-Derived Stem Cells and Bone Marrow-Derived Stem Cells" modtaget kr. 13.500,00 i støtte. Projektet er en del af et ph.d. studie. Ansøger vil undersøge stamcellers evne til at udbedre skade efter akut myokardieinfarkt. Der undersøges stamceller udvundet fra fedtvæv og knoglemarv. Speciallæge Heinrich Kopps Legat er årligt uddelt siden 1985, og har uddelt over kr. 2,5 mio. til nordjyske lægers forskningsprojekter.