Bratten

13 vil i ældrerådet

De er plads til ni medlemmer

FREDERIKSHAVN:Så ligger kandidatlisten klar til Ældrerådsvalget 12. november. I alt 13 har meldt sig på banen, og da der skal bruges ni medlemmer blvier der kamp om pladserne. Den nuværende formand for Ældrerådet Per Bruun er tilfreds med antallet af kandidater ligesom han er glad for, at der denne gang ikke er forskellige politiske og geografiske lister men en fælles liste, hvor kandidaterne er opstillet alfabetisk. Seks af kandidaterne sidder i det nuværende Ældreråd og syv af dem er nye. De nye kandidater er Ole Christensen, Axel Jensen, Knud Larsen, Mogens Lund, Erik Madsen, Henning Theil Madsen og Svend E. Pedersen. Og de mennesker, der har valgt at genopstille er Per Bruun, Hans Henrik Frey, Knud Jensen, Leo Carøe Larsen, Aase Melchiorsen og Tove Reichstein. Det er faktisk lykkes at få kandidater fra oplandet også. Hans Henrik Frey bor i Elling, Axel Jensen i Strandby, Knud Larsen i Ravnshøj, Leo Carøe Larsen i Bratten, Henning Theil Madsen i Jerup og Svend E. Pedersen i Haldbjerg. Når de ældre borgere i kommunen har afgivet deres stemme er det denne gang nemt at udpege de ni valgte. Det er de ni, der har fået flest stemmer. Borgerne har dog ikke direkte indflydelse på konstitueringen. Med andre ord er det ikke bestemt, at den kandidat der får flest stemmer skal være formand. Det bestemmer det nyvalgte Ældreråd selv.