EMNER

1300 venter på afgørelse

I alt regner amtet med at skulle afgive mere end 1300 medarbejdere til de ny nordjyske kommune. Amtet og kommuerne er i fuld gang med at udarbejde en plan for fordelingen. Vejområdet er kun en lille del af den samlede opgave med at overføre medarbejdere. På vejområdet omfatter planen et halvt hundrede amtsmedarbejdere. En snes af dem vil overgå til at arbejde for staten. 30 har udsigt til et job i en af de ny kommuner. Men fordelingen følger der til den enkelte kommune en andel i amtets budget. Princippet for forslaget til fordelingen har været, at en kommune får den del af amtets budget, som indbyggertallet berettiger til.