EMNER

136 thyboer kommer i Operaen

Der var ikke tiolmeldinger nok til et ekstra IC3-togsæt.

Operaturen med særtog til København pinselørdag, 11. juni, bliver til noget. Men kun et enkelt IC3-togsæt - med plads til 136 - kommer af sted. Dermed må turistchef Ole Riis skuffe godt et halvt hundrede af de thyboer, der havde tilmeldt sig operaturen inden fristens udløb tirsdag. - Vi havde håbet at kunne fylde et togsæt mere. Men der skulle tegnes kontrakt med DSB nu, og vi mangler for mange til, at vi turde tage chancen, fortæller Ole Riis, der har stået i spidsen for projektet med operaturen til en pris af 1288 kroner pr. deltager. På den anden side har det vist sig muligt at gennemføre turen, selv om man ikke nåede op på de 400 tilmeldinger, som der i første omgang var budgetteret med. - Pinselørdag var den dag, hvor det var muligt. Men det er også en vanskelig dag. Jeg har talt med mange, der gerne ville med, hvis det ikke lige var den dag, hvor familien skal samles, siger Ole Riis. Ud over togturen, rundvisning i Operaen og optræden ved forskellige solister bliver der tid til bl.a. en strøgtur, inden toget samme aften kører tilbage til Thisted. Det præcise program for operabesøget er endnu ikke klar. Som turistchef er det normalt Ole Riis' opgave at få transporteret folk den modsatte vej. Men det er en bagtanke med arrangementet at få fortalt københavnerne, at Thy ikke ligger så forfærdelig langt væk.