137 nye boliger på vej i Vestbjerg

Her har der boet mennesker tidligere, nemlig i bronzealderen, og til næste år kommer der beboere igen, når de første af HD Ejendommes 137 udlejningsboliger er klar til indflytning.
foto: per kolind

Her har der boet mennesker tidligere, nemlig i bronzealderen, og til næste år kommer der beboere igen, når de første af HD Ejendommes 137 udlejningsboliger er klar til indflytning. foto: per kolind

VESTBJERG:1. januar 2007 skal de første 12 af i alt 137 nye boliger stå klar til indflytning i et nyt kvarter i Vestbjerg. Og går alt efter planen vil de sidste af i alt 137 udlejningsboliger være klar til indflytning to år senere i området, som får navnet Svalegangen, oplyser Kirsten Freltoft fra virksomheden bag, HD Ejendomme.Der er tale om arealet mellem Mejlstedvej, Bakmøllevej og Hanebjælken, og der skal fortrinsvis være vejadgang fra Mejlstedvej, men også fra Hanebjælken til det nye kvarter, oplyser Finn Nygaard fra Aalborg Kommune. Boligerne skal opføres i seks etaper, og de bliver på 116 eller 91 kvadratmeter, begge i halvanden plan, samt 44 boliger på 73 kvadratmeter. Det er ikke ligefrem et ukendt felt, som HD Ejendomme byder ind på. Virksomheden har opført og udlejer ejendomme over hele landet og er også i færd med at bygge boliger i Tvis og Them i Vestjylland. I forvejen råder de over ejendomme i Hjørring og Dronninglund og forudser ingen problemer med at kunne leje så mange boliger ud i Vestbjerg. - Der er jo tale om nye boliger med et lille stykke grund til opført som klyngehuse, så de vil være attraktive som både starter- og seniorhuse, mener Kirsten Freltoft. Og holder HD Ejendommes forventninger stik, så vil Vestbjergs indbyggertal på godt 2.200 inden for byskiltene blive forøget med 150 til 300 nye borgere i løbet af de kommende to år. I øvrigt er det ikke første gang, der kommer til at bo mennesker på markerne i området. Aalborg Historiske Museum har nemlig vanen tro undersøgt området før byggemodningen. - Vi foretog fire udgravninger, og alle steder fandt vi spor og rester efter en bebyggelse fra bronzealderen. Det er sandsynligvis en gård, som er blevet flyttet rundt i området over en periode på 100 til 200 år for til sidst at blive flyttet til et helt andet sted, fortæller Niels Haue fra museet.