Socialforsorg

14.000 bistandsklienter klar til job

KØBENHAVN:Danske virksomheder vrider hænder i afmagt, fordi de mangler folk. Men en opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der går 14.000 ledige rundt på varig kontant-hjælp, selv om de er parate til at kunne tage et almindeligt job, skriver Erhvervsbladet. Styrelsen inddeler de arbejdsløse i såkaldte matchkategorier - og de 14.000 fordeler sig med 5000 i kategori 1, hvilket vil sige, at de umiddelbart matcher arbejdsmarkedets behov, mens 9000 i høj grad matcher behovene. Oveni kommer 15.000, der delvist matcher erhvervslivets behov - og fælles for alle tre kategorier er, at kontanthjælpsmodtagere i dem vurderes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og blive tilmeldt Arbejdsformidlingen, AF. DA er overrasket I Dansk Arbejdsgiverfore-ning, DA, er man overrasket over tallene. Konsulent i DA Stine Pilegaard siger, at med den mangel på arbejdskraft, der er i dag, burde de fleste af dem slet ikke være på kontanthjælp men ude at arbejde som postbude, rengøringsassistenter eller avisbude. Ifølge DA kan forklaringen på situationen være, at kommunerne, der har ansvaret for at få de ledige i job, i mange tilfælde har forsømt at få afprøvet, om de ledige rent faktisk står til rådighed. - Alle, der bliver placeret i matchgruppe 1 og 2, bør præsenteres for et aktiveringstilbud, som er så lidt attraktivt for den enkelte, at man hellere vil finde et job, siger Stine Pilegaard til Erhvervsbladet./ritzau/