Børnepasning

14 børn venter på en plads i Ane Maries Hus

VENTELISTEIngen udsigt til at der bliver plads til børnene

VRENSTED:Der er lang venteliste til en plads i børneinstitutionen Ane Maries Hus i Vrensted. Birgitte Westergaard Hansen har på vegne af en forældregruppe med børn i Vrensted og Børglum, der ønsker en børnehaveplads i Ane Maries Hus, sendt en henvendelse til Løkken-Vrå Kommunes børne- og kulturudvalg. Forældregruppen peger på, at der i øjeblikket er mindst 14 børn mellem 2 1/2 og 3 1/2 år, som skal have en børnehaveplads i Ane Maries Hus. - Ud fra vores kendskab til de børn, som går der allerede, er der kun fire-fem børn, der går ud af fritidsordningen til sommer. Vi mener dermed ikke, at der er et tilstrækkeligt antal pasningspladser til rådighed for børn mellem tre og fem år i Ane Maries Hus, skriver Birgitte Westergaard Hansen. Hun peger på, at situationen på nuværende tidspunkt er sådan, at der er mindst seks børn over tre år, som stadig går i dagpleje, og ikke umiddelbart har udsigt til en børnehaveplads. - Vi mener ikke, at denne løsning optimalt tilgodeser de enkelte børns udviklingsmuligheder, idet dagplejens tilbud specielt henvender sig til mindre børn, understreger Birgitte Westergaard Hansen. Hun tilføjer, at det ydermere koster ca. 960 kr. mere pr. måned at have sit barn i dagplejen end i børnehave. - Det føles meget forkert at skulle betale en højere pris for et pasningstilbud, der ikke er alderssvarende til barnet. Ifølge Birgitte Westergaard Hansen giver det anledning til megen bekymring i familierne med den lange venteliste. - Man ved aldrig, hvornår der bliver plads til ens barn i børnehave. Man ved bare, at der nok går mindst et år fra den dag, barnet burde være begyndt i børnehave og til barnet virkelig kommer ind. - Som systemet fungerer nu, er det at stå nummer et eller to på ventelisten ikke nogen garanti for, at ens barn er det næste, der kommer ind. Hvis der for eksempel flytter nogle ind i kommunen, eller der er et andet barn, der har været i dagpleje i længere tid, vil de komme foran på venteliste, idet denne går efter anciennitet i pasningssystemet og ikke efter alder. - Det mener vi i øvrigt er et forkert princip, for man må antage, at det er de ældste børn på ventelisten, som alt andet lige har det største, pædagogiske behov for en børnehaveplads, siger Birgitte Westergaard Hansen. Forældrene har også en løsning på problemet. - Den uholdbare situation omkring manglende børnehavepladser kan løses ved at anvende kommunens bygning, Stationsvej 7, til skolefritidsordningens børn. - Det vil give en støtte kapacitet til børnehavebørn i Ane Maries Hus og dermed reducere den venteliste, der ellers kun vil vokse i 2003 - Et eventuelt tilbud om plads i Hyttefadet i Løkken eller i andre af kommunens institutioner betragter vi ikke som nogen holdbar løsning, idet vores børn dermed vil miste den socialisering, der er i at gå i en børnehave med de børn, de skal i skole sammen med. Samtidig vil en midlertidig plads give børnene et unødvendigt skifte, siger Birgitte Westergaard Hansen. Henvendelsen behandles på kulturudvalgets møde onsdag 5. marts, oplyser Niels Erik K. Andersen fra Løkken-Vrå Kommunes person- og kulturforvaltnings afdeling for skoler, institutioner og kultur.