Børnepasning

14 børn venter på pasning efter skoletid

Ikke råd til pasningsgaranti i skolefritidsordningerne

LØKKEN-VRÅ:14 børn står på venteliste til en plads i en af Løkken-Vrå Kommunes skolefritidsordninger eller klubber. Og den situation har kulturudvalget ikke mulighed for at afhjælpe. Forældrebestyrelsen ved Enghaven har bedt udvalget vurdere fordele og ulemper ved udvidelse af pasningsgarantien, så børn til og med 4. klasse er omfattet af garantien. Kulturudvalget vedtog i møde den 7. november 2001, at der udarbejdes nye beregninger på merudgiften, hvis alle børn skal omfattes af garantien. Og denne beregning er klar nu. Den viser, at hvis de 14 børn skal have en plads i et pasningstilbud sammen med deres kammerater, så vil det betyde en ekstraudgift for kommunen på 180.000 kroner. - Hvis man er inde i systemet, får man automatisk en plads i skolefritidsordningen. Problemet opstår, hvis forældre af en eller anden grund tager deres børn ud af fritidsordningen - så kommer man bag i køen til institutionen, siger Sven Bertelsen, formand for kulturudvalget. - Det er til gene for nogen. Og hvis folk flytter hertil og ikke kan få et barn i 1. eller 2. klasse passet, giver det et problem. Opgørelsen viser, at problemet er størst i Vrå. Enghaven har 11 børn, der venter på en plads, tilføjer Sven Bertelsen. Et barn venter ifølge forvaltningen på en plads i Regnbuen i Hundelev og to børn venter på plads i Ane Maries Hus i Vrensted. - Det vil koste 180.000 kroner om året, hvis de børn skal ind i institutionerne lige nu. Men dertil kommer, at der ikke fysisk er plads til 11 ekstra børn i Enghaven, og det skal skaffes ved siden af. Så ud over at erkende, at problemet er der, og at vi gerne vil gøre noget ved det, så har vi desværre ikke pengene til at gøre det. - Problemet er selvfølgelig altid størst fra august frem til jul. Efter jul begynder nogle af børnene fra 4. klasse at droppe ud, og så bliver der forhåbentlig lynhurtigt plads til børnene på ventelisten, tilføjer Sven Bertelsen, der iøvrigt gøre opmærksom på, at der blandt børnene på ventelisten er en et enkelt barn fra 1. klasse på ventelisten. - Det er problematisk. Men når vi skærer ned andre steder, ser vi os ikke i stand til at udvide på det punkt her, tilføjer formanden.