Retspleje

14 dages fængsel for at smadre ruder

Beruset mand gik løs på parkerede biler i Kirkegade

BROVST:En yngre mand fra Brovst er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 14 dages fængsel for hærværk. Manden var tiltalt for, at han en aften i december sidste år havde smadret flere ruder på parkerede biler i Kirkegade. Ifølge tiltaltes forklaring i retten havde han været til julefrokost, og på grund af beruselse erindrede han intet om sine destruktive aktiviteter, da han mødte op i domsmandsretten i april. Sagen måtte derfor udsættes, for at et vidne, der havde observeret hændelserne, kunne forklare domsmandsretten mere detaljeret om episoden. Vidnet var indkaldt til retsmødet men udeblev. Men da anklagemyndigheden fandt det vigtigt for sagens opklaring, at dette vidne blev hørt i sagen, blev der afsagt kendelse om, at manden skulle anholdes forud for et nyt retsmøde. Derfor var vidnet med politiets mellemkomst mødt op ved domsmandsrettens genoptagelse af sagen. Vidnet forklarede, at han var ved at gå i seng, da hans kæreste råbte, at der stod en fremmed i deres opgang. Vidnet iførte sig sit tøj igen og fulgte efter manden. Han observerede, at manden på sin vej op ad Kirkegade smadrede bilruder, en enkelt vinduesrude blev det også til. Vidnet tilkaldte politiet og fulgte manden til et værtshus, hvor han blev afhentet af en hyrevogn, inden politiet ankom. Efter det nye vidneudsagn fandt domsmandsretten det sikkert, at det var tiltalte, der havde begået hærværket, og han blev dømt efter anklageskriftet. Ud over de 14 dage bag tremmer blev manden dømt til at betale sagens omkostninger, herunder dobbelt salær til sin forsvarer, der måtte møde op til det ekstra retsmøde. Derudover skal den dømte udrede erstatning for de ødelagte bilruder med et beløb på 20-25.000 kroner. Efter kort samråd med sin forsvarer udbad manden sig betænkningstid med hensyn til anke til landsretten.