140 børn er anbragt udenfor hjemmet

Socialpolitik 21. marts 2007 05:00

Thisted over landsgennemsnittet for børn anbragt i familiepleje THY: 140 børn fra Thisted Kommune er anbragt udenfor hjemmet. Heraf er 110 anbragt i familiepleje. Kommunens samlede udgift til anbringelser af børn udenfor hjemmet løber op i 49,5 millioner kroner. Tallene fremgår af det oplæg til en kommunal politik ”for børn i almindelighed og udsatte børn i særdeleshed” som inden længe bliver gjort til genstand for politisk stillingtagen. Gennemsnitsprisen for at anbringe et barn udenfor hjemmet løber op i 353.000 kroner årligt, men der er store udsving. Den billigste anbringelse koster 30.000 kroner årligt, mens den dyreste beløber sig til godt 2 millioner kroner om året. I aldersgruppen fra nul til 14 år er der i gennemsnit seks anbragte børn fra hver årgang, mens tallet stiger til 12,5 barn for hver årgang i aldersgruppen fra 15 til 18 år. I gruppen af børn op til 14 år udgør pigerne 53 procent, mens der er flest drenge i aldersgruppen 15-18 år, nemlig 64 procent, blandt de børn, der er anbragt udenfor hjemmet. I forhold til såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Region Nordjylland og Region Midtjylland ligfer Thisted Kommune over gennemsnittet når det gælder antallet af børn og unge i enten familiepleje eller på opholdssted. Til gengæld ligger kommunen under gennemsnittet når det gælder antallet af anbragte børn og unge på døgninstitution. Kommunens udgifter til anbringelser udenfor hjemmet er højere end i de omliggende kommuner, men ligger på mellemniveau i forhold til landsgennemsnittet. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...