140 borgmestre i oprør over udsigten til nye politikredse

Folketinget og regeringen inviteret til konference i Hobro, men justitsminister Lene Espersen har som den første sagt nej tak til at medvirke

HOBRO:En storstilet konference i Hobro er udset til at være et af virkemidlerne i forsøget på at få betænkningerne om færre politikredse og færre retskredse arkiveret lodret i papirkurven. 140 borgmestre landet over står bag, og med Hobros borgmester Jørgen Pontoppidan som pennefører har de inviteret regeringen og Folketinget til samråd i Hobro. Her vil borgmestrene med sentenser fra det virkelige liv forklare, hvorfor det er så hamrende forkert at gå fremtiden i møde uden et synligt aftryk af de sikkerhedssko, som nærheden mellem borgere og ordensmagt automatisk sætter. Konferencen er berammet til mandag 24. marts på Hobro Gymnasium, men ærgerligt for arrangørerne har en af sagens absolutte hovedpersoner, justitsminister Lene Espersen, som den første varslet et afbud. Hun har ikke ønsket at komme med et indlæg på konferencen. Det er sket under henvisning til den pågående politiske proces. - Men det skal da bestemt ikke afskære hende fra at dukke op og overvære konferencen fra tilhørerpladserne. Det er hun særdeles velkommen til, siger borgmester Jørgen Pontoppidan. I de to betænkninger er der lagt op til en markant centralisering. Antallet af retskredse foreslås reduceret fra 82 til 25, og antallet af politikredse skal mere end halveres fra de nuværende 54 til 25. Bl.a. vil Hobro Politikreds blive sønderrevet med større eller mindre lunser til Aalborg og Viborg og resten til Randers. - Dermed er der lagt op til en politik, hvor man sletter statslig service i byer med under 30.000 indbyggere, beklager borgmester Jørgen Pontoppidan. Han og borgmesterkollegerne er ikke afvisende over for at ændre på det bestående, men efter deres opfattelse er der andre veje, end den, der fører lige lukt til slagtehuset for de små kredse. - I stedet for bare at nedlægge de mindre kredse, kan man overveje at øge samarbejdet mellem de eksisterende kredse. Det er en mulighed, man slet ikke har fokuseret på i betænkningerne, siger borgmester Jørgen Pontoppidan. På konferencen vil en række kompetente personer give deres bud på nogle af konsekvenserne ved at reducere antallet af rets- og politikredse, bl.a. i relation til rockerkriminalitet og forebyggende SSP-arbejde. Invitationen til at deltage ligger i postkasserne hos Folketingets medlemmer senest i dag .