140 skolevinduer skal udskiftes

Alle seks skoler i kommunen skal i gang med en overhaling i år

BROVST:Efter sommerferien går håndværkerne i gang med en tiltrængt renovering af samtlige seks skolebygninger i kommunen. Det er udskiftning af 140 gamle jern- eller trævinduer, der er den største opgave. Den bliver udbudt i licitation 26. juni, og skal udføres inden november. Nogle af vinduerne har kun et enkelt lag glas, så der opnås en varmebesparelse ved udskiftningen. Desuden er der en del mindre reparationer på bygningerne, som Erik Tørholm og Erik Wandall fra teknisk forvaltning har vurderet skal udføres allerede i år, af lokale håndværkere efter bestilling. Skolebygningerne, der alle stammer fra omkring 1950, har allerede fået tagene gjort tætte og isoleret, fortæller bygningsinspektør Erik Tørholm. Udskiftningen af vinduerne gøres færdig i et klasseværelse ad gangen, på cirka en dag, så undervisningen forstyrres mindst muligt. Mange af vinduerne sidder i øvrigt i gymnastiksale. Blandt det øvrige arbejde, der skal udføres på Brovst Skole i år, er murværk i den nye afdeling samt hovedtrappen, som skal omfuges og imprægneres, og gymnastiksalsgulvet omlakeres. SFO Slottet skal have overdækket nogle ulovlige cellotexplader i gangarealet, og ordnet fortrappe og gelænder. Halvrimmen Skole får skiftet nogle døre og fuger og repareret gavle på tilbygningen, og der ryddes op på grunden ved Øland Skole. Skovsgårdskolens gavle og facader på tilbygningen skal repareres. Kommunalbestyrelsen har frigivet 1,5 mio.kr. til renovering i år, men opgaverne vil ifølge et overslag koste 1.715.600 kr. Kulturudvalget vil dog prøve at sætte det hele i gang og håber, at licitationen på så stor en vinduesordre bliver billigere. Og ellers er der penge at tage af på næste års budget, erklærer kulturudvalgsformand Kim Bennike (DF), der i øvrigt vil arbejde på, at der bliver afsat et større beløb til skolerenovering næste år. Også efter den kommende reparationsrunde er der mange ønsker til renovering af de gamle skolebygninger. Teknisk forvaltning vurderer, at behovet for renovering i de kommende år beløber sig til knap fem mio.kr.