Børnepasning

1400 børn uden pasning

Godt 200 pædagoger og pædagogmedhjælpere i Hobro Kommune har meddelt, at de mandag går i strejke. Arbejdsnedlæggelsen vil berøre over 1400 børn i børnehaver, skolefritidsordninger og klubber. Byrådet har pålagt alle kommunale områder at spare tre procent. På børnepasningsområdet svarer det til 1,5 millioner kroner på årsplan. Børne- og kulturudvalget har forslået at lukke Sct. Georgsgårdens klub og flytte børnene til Nordre Skole for at spare næsten 700.000 kroner. Dagplejen skal spare 251.000 kr. Børnehaverne skal spare 401.000 kr. Sfo'er skal spare 151.000 kr. Klubberne skal spare 70.000 kr. Beløbene gælder for 2004.Besparelsen i 2003 er mindre, fordi man ikke kan nå at gennemføre nedskæringerne fuldt ud inden årsskiftet. Hobro Kommunens budget for 2003 vedtages endeligt tirsdag 8. oktober.