15.000 nye job i turisme inden 2012

Sats på samlet markedsføring af Danmark som turistmål, mener Dansk Handel & Service

AALBORG:15.000 nye job i turisterhvervene og 10 milliarder kroner i ekstra turistindtægter i 2012. Sådan kan det blive, hvis Danmark følger den vækstkurve, der ventes for den globale turisme i de kommende år. Men udviklingen kommer ikke af sig selv, og der skal bruges mindst 100 millioner kroner ekstra årligt til markedsføring, hvis Danmark skal udnytte sit potentiale inden for turisme og genvinde sin position som turistmål. Det mener Dansk Handel & Service, som i går præsenterede sin nye rapport "Ferie for alvor" ved en stor konference i Køge, arrangeret af VisitDenmark. Rapporten er udformet som et stort idekatalog, og organisationen giver en lang række anbefalinger med på vejen. Rapporten påviser desuden, at det statslige bidrag til VisitDenmark - det tidligere Danmarks Turistråd - er faldet støt gennem de senere år. Fra godt 140 millioner årligt i 1997 til under 110 millioner i 2003. Alt for lidt i betragtning af, at turisterhervene hvert år lægger 15 milliarder kroner i skatter og afgifter, konkluderer Dansk Handel & Service. - Man går galt i byen, hvis man tror, at opgaven med at markedsføre Danmark kan overlades til de mange små virksomheder, som branchen typisk består af. Hvis man forsøger at spænde dem for en national satsning bliver det aldrig en realitet med de mange nye job. Vel at mærke arbejdspladser, der aldrig kan flyttes ud af landet, siger Heidi Schütt Larsen, markedschef i Dansk Handel & Service. Hun peger på, at undersøgelser har vist, at hver krone anvendt på markedsføring i Norge medfører, at norske turister bruger 500 kroner mere i Danmark. - Og hvordan skal vi nogensinde gøre os håb om at få del i de mange rige kinesere, som vil rejse til Europa i de kommende år, og som bruger 1600 kroner om dagen pr. person, hvis vi ikke kan finde midler til at markedsføre os i Kina, fremhæver Heidi Schütt Larsen. Rapporten retter også blikket indad og formaner branchen om at sørge for løbende at uddanne sine medarbejdere og at investere i udvikling, så der fortsat er attraktive oplevelser at komme efter. Den danske turisme har gennem de sidste 15 år gennemgået en rivende udvikling. Fra 1989 til i dag er antallet af overnatninger i Danmark mere end fordoblet til over 40 mio. om året. På globalt plan regnes der med en årlig vækst i turismen på fire procent eller en fordobling inden for de næste 20 år. Baggrunden er, at der generelt bliver flere og flere rige mennesker verden over, og de efterspørger ferieoplevelser i stor stil. Desuden opfattes verden også i turistmæssig sammenhæng som ét samlet marked, og endelig har vor tids turister et højt og stigende forbrug. I rapporten udnævnes turister til at være superforbrugere, og set i det lys forstår man for alvor potentialet for turismeerhvervet, mener Dansk Handel & Service: - Fra ankomsten til Danmark foretager turisten sig ikke andet end at forbruge danske produkter og serviceydelser fra restaurantbesøg og overnatning til shopping og forlystelser. Men det er naturligvis også en kræsen forbruger, der kræver let tilgængelige oplevelsesrige produkter, hedder det i rapporten.