15 elever nordfra

Det ser lidt lysere ud for Brønderslev Gymnasium

BRØNDERSLEV:De kommende ny klasser på Brønderslev Gymnasium bliver alligevel ikke ny bund-rekord for skolen. Amtets fordelingsudvalg og politikere flytter 15 elever til Brønderslev, elever der havde valgt Hjørring Gymnasium. Desuden har HF-klassen fået otte eftertilmeldinger, så der nu starter 28 HF-elever i Brønderslev. Dermed starter i alt 140 elever på Brønderslev Gymnasium efter sommerferien, mens 157 stopper. - Det er det bedst forventede, vi kunne få ud af det. Nu er situationen lidt nemmere, siger rektor Egon Jensen. Først frygtede han, at det store dyk i tilmeldingerne i år kun ville udløse tre gymnasie-klasser og én HF-klasse. Men resultatet bliver altså fire plus én. - Og alle fem klasser bliver fyldt op til 28 elever. De fleste elever, som gymnasiet får fra Hjørring Gymnasium bor i Vrå, men der er også to fra Brønderslev, fire fra Jerslev og enkelte fra Løkken. Det er ikke nyt for Brønderslev Gymnasium. - Det er ingen ulempe transportmæssigt for de 15, understreger han. Og Egon Jensen vil heller ikke afvise elever, der i løbet af skoleåret flytter til Brønderslev - selv om klasserne er "fyldt op". - Vi har opereret med et maksimum på 28, men som systemet er nu, er det overladt til skolerne at vurdere hver enkelt situation. Han tilføjer, at hvis der kommer nye ansøgere - f.eks ved tilflytning - og de bor i Vrå eller Løkken, vil skolerne se på, hvor der er bedst plads. En nye arbejdsgruppe skal diskutere gymnasiets fremtid - og gerne sikre dets fremtid gennem flere tilmedlinger. Gruppen med repræsentanter fra gymnasiet, folkeskolerne og børne- og kulturforvaltningen holdt i øvrigt sit første møde i går. Her startede de med at ridse situationen op.