15 kroner vil gøre nytte

BRØNDERSLEV:Også formand for Socialdemokraternes byrådsgruppe, Arne M. Jensen (S), beklagede sammenbruddet i forhandlingerne. Han sagde, at der ikke har været reelle forhandlinger. Han kaldte det kun drøftelser. - Der er en lang række sammenfald mellem forslagene fra de to grupperinger. Men de steder, hvor der er forskelle, markerer til gengæld også nogle klare forskelle på, hvad det er vi vil med Brønderslev Kommune, sagde Arne M. Jensen. Socialdemokraterne har foreslået en skattestigning på 0,1 procent. Han mener, at de 15 kroner, der vil koste hver borger om måneden ville gøre stor nytte. - De unge kunne få et velfungerende ungdomshus. - Kommunen kunne undgå personalereduktioner, og dermed serviceforringelser i Brønderslev Kommune. - Der kunne ansættes flere hjemmehjælpere, og dermed ydes en bedre service til de ældre. - Renoveringen af folkeskolerne kunne fortsætte, så skolerne bedre kunne leve op til nutidens krav til undervisning. - Fritidsområdet kunne styrkes gennem blandt andet en ny hal i Thise og renovering af Den Runde Pavillon. - Der kunne gennemføres byfornyelse, og dermed skabes aktivitet og arbejdspladser i både Brønderslev og opland. - Børnefamilier kunne friholdes for takstforhøjelser i daginstitutionerne. - Endelig kunne ensomme ældre fortsat deltage i aktiviteterne i Grønningen to gange om ugen. Arne M. Jensen understregede, at det ikke har været et krav med en skatteforhøjelse. - Vi havde et alternativ til en skatteforhøjelse, men det nåede vi aldrig til at diskutere, sagde han. Ole Jespersgaard (S) sagde, at dagplejen rammes meget hårdt. - Vi får et tilsynsniveau, vi ikke kan være bekendt, bemærkede han, med henvisning til, at der skæres omkring to stillinger i tilsynene. - Teknisk service fungerer dårligt, og så sparer man 300.000 kr. Niels-Erik Østergaard (S) sagde, at det er nødvendigt at kigge fremad. - Vi er en kommune i udvikling, og det skal vi stå fast på. Og så skal vi forbedre tingene for de svageste, sagde han. Han havde gerne set flere penge til hjemmehjælpsområdet. Henning Jørgensen (SF) lagde ikke skjul på, at han gerne havde set en skatteforhøjelse på 0,2 procent. Han beklagede, at børn- og unge-området holder hårdt for i budgettet. Henning Jørgensen havde foreslået 200.000 kr. ekstra til støttepædagogkorpset. - Meget tyder på, at skolerenoveringerne skal udskydes, og så rammer vi personalet hårdt, sagde han.