Redningsvæsen

15 minutter for lang responstid

Jeg mener, at den nye region Nord, overtager et problem på ambulanceresponstiderne

fra Viborg amt – et problem, som jeg mener skal løses straks, når det nye Regionsråd er sammensat, specielt ser jeg et problem i de nuværende kommuner – Aalestrup og Hanstholm. Responstiden – den til, der går fra der kommer et opkald fra en borger, der er syg eller i nød, til der er en ambulance eller akutbil fremme, er i Aalestrup kommune på 14,9 minutter og i Hanstholm Kommune på 15,5 minutter. Til sammenligning er responstiden samlet i det nuværende Nordjyllands amt på 8,2 minutter. For de kommuner, som grænser op til Aalestrup Kommune, er tiderne: Aars 7,6 minutter, Farsø 8,1 minutter, Hobro 6,5 minutter, Nørager 11,6 minutter vi altså kører i Nordjylland med et væsentligt højere serviceniveau, på ambulanceresponstiderne end de nye borgere fra Aalestrup og Hanstholm er vant til. Jeg mener, at en ventetid på 15 minutter i gennemsnit på en ambulance er alt for lang tid, og det skal de nye regionråd have gjort noget ved. Mit forslag skal være, at regionen i samarbejde med entreprenøren på området Falck må drøfte, hvilke muligheder der er for at løse problemet. Jeg mener ikke, at problemet løses ved at hæve responstiderne i de omkringliggende kommuner eller i det nuværende Nordjyllands Amt. Løsningen kan være, at der indsættes en ambulance i Aalestrup, som der har været før i tiden, og der placeres en akutbil i Hanstholm, som der også tidligere har været, men jeg synes, at det nye regionsråd skal diskutere mulige løsninger med den præhospitalsleder i Nordjylland og Falck, så borgere fra de nye områder får den bedste løsning. Jeg vil arbejde for, at serviceniveauet bliver bedre, for jeg er lidt rystet over, at borgere i Aalestrup og Hanstholm skal vente så længe på hjælp, når der er sket en ulykke eller sygdom der kræver hurtig indsats. Jeg mener også, at hele ambulanceområdet bør hæves i form af mere uddannelse til ambulancereddere, Der findes i dag en ambulanceuddannelse som hedder niveau 3, svarende til Paramedic-uddannelsen som vi kender bl.a. fra Amerika, det vil give de borgere som enten er kommet til skade eller meget syge, en endnu bedre behandling end i dag – og måske i nogle tilfælde betyde forskellen mellem liv og død. I områder med langt til sygehus og/eller uden for lægeambulancen i Aalborgs rækkevidde, kan det kun gå for langsomt, med at videreuddanne ambulancereddere til Paramedic.