150 meter høje vindmøller ved Gjurup

Tre 150 meter høje vindmøller skal placeres sydøst for Gjurup. To lodsejere har foreløbig protesteret.

Det er store vindmøller, som her ved Haverslev, der nu er på vej til Hjørring.

Det er store vindmøller, som her ved Haverslev, der nu er på vej til Hjørring.

Det krævede en studietur til Haverslev for kommunens teknik og miljøudvalg, for at vurdere planerne om tre kæmpevindmøller sydøst for Gjurup. Ved Haverslev er der nemlig tre lignende møller, og formålet med turen var at vurdere støj og eventuelle visuelle gener. - Vi var faktisk overraskede over, hvor lidt støj der er fra møllerne, og dem der eventuelt bliver bygget i Gjurup kommer til at støje endnu mindre, siger udvalgsmedlem, Per Harfeld(V). Tre møller på hver 150 meter kommer til at fylde godt i landskabet, en overvejelse om i stedet at bygge møller på kun 127 er dog blevet droppet. - Du kan faktisk næsten ikke se forskel, så derfor mener vi, at der kun skal arbejdes videre med møllerne på 150 meter, siger Per Harfeld. Det bliver i givet fald møller med en effekt på mellem 3,0 og 3,6 MW. Det svarer til at møllerne kan dække strømforbruget i 8300 husstande. En nabo nord for mølleområdet frygter at så store møller vil medføre betydelige gener i form at skyggepåvirkning. De bør derfor kun opstilles på havet, påpeger naboen. En lodsejer på Åstrupvej synes også, at det er problematisk med så store møller tæt på Hjørring, og mener ligeledes, at de hører til på havet. Det er Dansk Vindenergi aps, der i samarbejde med to grundejere har søgt om at opstille de tre kæmpemøller. Teknik og miljøudvalget har foreløbig besluttet, at der skal laves en VVM-redegørelse. Planen vil desuden kræve et kommuneplantillæg og en lokalplan for vindmølleparken.