Sædelighedsforbrydelser

1500 kroner i bøde for at blotte sig

BRØNDERSLEV:En 28-årig mand fra Brønderslev blev i går idømt fem dagbøder af 300 kroner for ved adskillige lejligheder at have blottet sig i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev. Retten imødekom dermed anklagerens krav i forhold til skyldspørgsmål og bødestørrelse. Blufærdighedskrænkelserne foregik i løbet af sommeren sidste år, da manden flere gange blev observeret af en kvinde på vej til arbejde. Hun vidnede i går i retten og fortalte, at hun har set ham omkring 15 gange i alt blandt andet tre gange i ugen inden han blev anholdt. Det var også vidnet, der på anholdelsesdagen mødte manden og fik fat i en politimand, der også var på vej gennem parken. Den dømte selv nægtede sig skyldig og fortalte, at han kun havde været i parken en gang i den pågældende periode - den ene dag han blev anholdt. Det troede dommer Jens Chr. Brodersen ikke på. - Jeg skal bedømme om, der er en rimelig tvivl om, at det er dig, der er blevet set, og den tvivl har jeg ikke, sagde Jens Chr. Brodersen. Han henviste til at vidnet har set den dømte tæt på og med få dages mellemrum. Det kom desuden frem under retssagen, at der ikke har været anmeldt lignende tilfælde af blottelse i Rhododendronparken, siden anholdelsen af dømte. Forsvareren forsøgte ellers at så tvivl ved at henvise til, at den dømte knap kunne nå at være i parken inden han skulle møde på arbejde om morgenen. Den dømte skal ud over de 1500 kroner i dagbøder også betale sagens omkostninger. Han kan på grund af bødens størrelse ikke umiddelbart anke til landsretten, men han har mulighed for at søge procesbevillingsnævnet om at få den indbragt for landsretten.