Lokalpolitik

153 ansøgere til fem miljøjobs

Leder overrasket over den store interesse fra et bredt ansøgerfelt

Frem­over får mil­jø­med­ar­bej­der­ne i Re­bild Kom­mu­ne blandt an­det an­sva­ret for til­sy­net med 22 dam­brug i Nord­jyl­lands Amt, sva­ren­de til omkring halv­de­len i lands­de­len. Her Skærdal Dam­brug i Nør­ag­er Kom­mu­ne. AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

Frem­over får mil­jø­med­ar­bej­der­ne i Re­bild Kom­mu­ne blandt an­det an­sva­ret for til­sy­net med 22 dam­brug i Nord­jyl­lands Amt, sva­ren­de til omkring halv­de­len i lands­de­len. Her Skærdal Dam­brug i Nør­ag­er Kom­mu­ne. AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

REBILD:Rebild Kommune står og mangler yderligere fem miljømedarbejdere, når den som et led i kommunalreformen til årsskiftet overtager amtets arbejdsopgaver på miljøområdet. De fem ledige stillinger har derfor netop været opslået, og det gav ifølge teknisk chef Peter Henneby 153 ansøgninger ved fristens udløb. - Det store og meget positive antal kommer helt bag på os. På samme tid har vi haft to stillinger inden for trafikafdelingen og en enkelt i bygningsafdelingen slået op, og disse tre stillinger gav sammenlagt knap 15 ansøgninger, forklarer Peter Henneby. Forvaltningen har i øjeblikket travlt med den store og omfattende proces med at kigge de mange ansøgninger igennem og indkalde potentielle ansøgere til jobsamtale, efter planen mellem tre og fem per stiling. Dog vil denne proces ligge helt stille her i efterårsferien, men Peter Henneby forventer at besættelsen af de otte stillinger vil være endelig på plads inden udgangen af oktober. Nogle enkelte af de otte stillinger er klar til besættelse her og nu, men de resterende skal besættes efter nytår, når Rebild Kommune bliver en realitet. Bredt ansøgerfelt Ifølge Peter Henneby kommer de 153 ansøgere til de fem miljøstillinger fra hele landet. Blandt andet er der flere nuværende amtslige miljømedarbejdere, mens andre kommer fra det private erhvervsliv. Generelt er der tale om et meget bredt ansøgerfelt, hvor folk har meget forskellige baggrundsuddannelse, både biologer, skov- og landskabsingeniører og andre universitetsuddannelser. Umiddelbart har teknisk chef Peter Henneby ikke en endegyldig forklaring på, at så mange har vist interesse og søgt de fem miljøstillinger. - Jeg tror en af de væsentlige årsager er, at Rebild Kommune ligger geografisk godt. Beliggenheden tæt på motorvejen og en fremtidig arbejdsplads i Nørager by betyder jo, at folk sydfra fra Århus, ja helt ned omkring Skanderborg, vil få en køretid på maksimalt en time hver vej, påpeger han. En anden vigtig faktor er ifølge den tekniske chef nok også de faglige udfordringer i den nye storkommune, hvor miljømedarbejderne blandt andet fremover vil få ansvaret for tilsynet med omkring halvdelen af samtlige dambrug i Nordjylland. - Dertil kommer de mange vandløb, hvor adskillige åløb i Himmerland har deres udspring hos os samt generelt Rold Skov og den flotte natur, tilføjer Peter Henneby. Lønønske i ansøgning I stillingsopslagene er ansøgerne blevet bedt om at supplere ansøgningen med oplysning om deres forventning til fremtidig løn som ansat i Rebild Kommune. - Det er jo ikke lige som i gamle dag, hvor nye kommunalt ansatte blev aflønnet efter uddannelse og anciennitet. I dag har vi en lønsum at gøre godt med, og ved at sammenholde de faglige kvalifikationer hos de enkelte med lønønsker har vi et godt grundlag for en prioritering ved jobansættelserne, understreger Peter Henneby. Syv af de kommende otte nye medarbejdere får deres fremtidige arbejdsplads på det nuværende rådhus i Nørager, der blandt andet bliver base for Rebild Kommunes fremtidige miljø- og trafikafdeling. Totalt er der tale om omkring 14 administrative miljømedarbejdere og ni i trafikafdelingen. Dertil kommer omkring 60 tilknyttede driftsmedarbejdere.