157 færre Skagen-fiskere på 10 år

Statistisk årbog sætter tal på fiskeriets tilbagegang

SKAGEN:Det går rigtig skidt for fiskeriet. Det er en af de sætninger, der har været brugt meget i stort set alle danske fiskerihavne de seneste mange år. Fiskeristatistisk Årbog, som udgives af Fiskeridirektoratet, indeholder opgørelser, som sætter tal på, hvor skidt det egentlig går. Ud over en lang række statistiske oplysninger om fiskeriets og fiskeindustriens forhold i fjor, indeholder årbogen også et afsnit med statistikker for de seneste 10 år fra og med 1995 til og med 2004. Beskæftigelse På landsplan er antallet af besætningsmedlemmer ombord på danske fiskefartøjer faldet fra 8.070 i 1995 til 5.189 i 2004. Det svarer til, at beskæftigelsen i 2004 er indeks 64, hvis antallet af besætningsmedlemmer i 1995 sættes til indeks 100. I Vendsyssel er det Skagen-området, som har haft den største tilbagegang i beskæftigelsen, fremgår det af årbogen. Antallet af besætningsmedlemmer ombord på S-både faldt fra 361 i 1995 til 204 i 2004. Det giver indeks 57 mod indeks 100 i 1995. Antallet af besætningsmedlemmer ombord på fartøjer med et FN-nummer faldt til indeks 66 fra 474 i 1994 til 311 i 2004. Fartøjerne i Hirtshals har klaret sig lidt bedre. Antallet af besætningsmedlemmer faldt til indeks 77, nemlig fra 463 i 1995 til 356 i 2004. Antal fartøjer Det er FN-havnene, fortrinsvis Strandby, Frederikshavn og Østerby, der har mistet flest fartøjer i løbet af de 10 år. Antallet er faldet fra 295 til 193. Det svarer til indeks 65. Skagen holder sig på landsgennemsnittet, indeks 66. Det svarer til et fald fra 171 fartøjer i 1995 til 113 i 2004. I Hirtshals er antallet af fartøjer faldet fra 198 til 157, svarende til indeks 79. Tonnage Statistikken over, hvor stor bruttotonnage, der er i havnene, viser, at tonnagen i Hirtshals er steget lidt, selv om havnen har 41 færre fartøjer. Tonnagen steg fra 15.308 til 15.622 bruttoton, og det svarer til en stigning fra indeks 100 til indeks 102. I Skagen faldt tonnagen fra 7718 BT til 5735, svarende til indeks 74. I FN-havnene faldt tonangen på de 10 år fra 5682 til 4229 BT. Det svarer også til indeks 74. På landsplan faldt tonnagen til indeks 87. Maskinkraft Den statistiske årbog gør også op, hvordan det er gået med fartøjernes samlede maskinkraft efter kilowatt. Her har der været størst tilbagegang i Skagen. Fartøjernes maskinkraft faldt fra 30.411 kilowatt i 1995 til 19.548 i 2004. Det svarer til indeks 64. I FN-havnene faldt maskinkraften fra 31.953 i 1995 til 25.637 kilowatt i 2004, svarende til indeks 80, mens den i Hirtshals faldt fra 45.077 til 42.617 kilowatt i 2004. Det svarer til indeks 95. Det er alle danske erhvervsfiskefartøjer, der er med i årbogens statistikker. Af opgørelsen over flåden i 2004 kan man således se, at 55 af de 113 fartøjer i Skagen er på under fem bruttoton. I FN-havnene er det 88 af 193 fartøjer, som er under fem ton, mens det i Hirtshals er 70 ud af ialt 157 fartøjer, som er under fem bruttoton. Hirtshals har ni fartøjer i den største tonnagegruppe, over 500 ton, mens der blot er et enkelt i Skagen.