Lokalpolitik

16 borgere debatterede Rørbæks fremtid

Trods ringe fremmøde kom fire konkrete forslag på bordet

RØRBÆK:Da kun 16 borgere i Rørbæk mødte frem til den fælles morgenkaffe som optakt til lørdagens fremtidsværksted i Rørbæk Forsamlingshus, drøftede arrangørerne i skikkelse af byens foreningsliv kort at aflyse mødet. - Men vi bestemte at gennemføre under alle omstændigheder, selv om vi kun var i stand til at etablere fire arbejdsgrupper resten af dagen, forklarer Palle Øvlisen fra Stenild, kasserer i borgerforeningen i Rørbæk. Efter en kort introduktion af tidligere grøn guide i Nørager Kommune, Jørgen Krogh, om formålet med et fremtidsværksted, og hvordan den fungerer, nemlig at få bæredygtige ideer og forslag til at skabe en bæredygtig udviklling i landsbyen, var de 16 deltagere klar til gruppearbejde. Fire konkrete forslag Sidst på eftermiddagen var de klar med deres bud på tiltag, der kan være med til at skabe en positiv udvikling i Rørbæk og dermed redde landsbyen fra affolkning. Fra hver enkelt gruppe kom følgende fire konkrete forslag: Oprettelse af en hjemmeside for Rørbæk med blandt andet detaljerede oplysninger om foreningslivet. En fælles koordineret velkomst for nye borgere i landsbyen, eventuelt en personlig modtagelse udført af repræsentanter fra borgerforeningen med uddeling af diverse brochurer og andet informationsmateriale om landsbyen og dens mange fortræfligheder samt om Nørager Kommune generelt. Etablering af en cykelsti fra Rørbæk til Nørager samt et velfungerende stisystem rundt i landsbyen. Udarbejdelse af en byplan for Rørbæk i lighed med kommuneplanen. - Under det sidste punkt var der blandt andet forslag om etablering af byporte ved indfaldsvejene og hastighedsdæmpende foranstaltninger, lige fra en rundkørsel til indsnævring af kørebanerne visse steder, tilføjer Palle Øvlisen, der i lighed med de øvrige arrangører var fuld ud tilfredse med resultatet af fremtidsværkstedet i Rørbæk. Næste fremtidsværksted er lørdag i Mejlby Forsamlingshus.