16 foreninger får omsorgspenge

HOBRO:16 foreninger i Hobro Kommune er blevet tilgodeset med penge fra en kommunal pulje til frivilligt socialt arbejde. Socialudvalget har fordelt pengene efter indstilling fra ældre- og pensionistrådet. Den eneste ændring, politikerne har lavet i forhold til rådets indstilling er, at Ældre Sagens lokalkomite ”kun” får 5000 kroner mod foreslået 20.000. Der er delt i alt knap 100.000 kroner ud. Tilbage i puljen er der et tilsvarende beløb, som skal fordeles senere på året. De øvrige foreninger får følgende pengebeløb: Hobro Krisecenter, 10.000, Den kommunale Pensionistklub, 8.000, Bie Centrets centerråd, 8.000, Hobro Fibromyalgigruppe, 8.000, Foreningen for livskvalitet for demente og pårørende, 7.000, Rådgivning for spiseforstyrrede, 1.000, Gymna- stik i Hobro Medborgerhus, 2.000, Bedre Hørelses Hobrokreds, 5.000, Mother Theresagruppen på Hobro Alderdomshjem, 1.000, Studiekredsen på Hobro Bibliotek, 7.000, Værestedet Kig-Ind i Hvornum, 2.100, Minicentret i Hobro Medborgerhus, 8.000, Håndslager på Toftegården, 7.000, Ældresagens søndagscafé, 3.000, Ældrehjælpen, 4.000.