16 foreninger fik penge

} PANDRUP: 87.195 kroner så meget blev der delt ud, da Socialudvalget gav støtte til frivilligt socialt arbejde i PandrupKommune. Hune-Blokhus Pensionistforening, 2.000 kr., Vennekredsen ved Hune Plejecenter, 5.000 kroner, det samme blev der bevilget til Vennekredsen ved Pandrup Plejecenter og til Ældre Sagen i Pandrup. Til månedlige søndagscaféer i Ungdomsborgen blev der givet 12.000 kr., PGU Senior, 4.000 kr., der skal gå til et foredrag med Jytte Dreyer om livsglæde. Jetsmark Invalide- og Pensionistforening, 1.500 kr. til et foredrag, Forenigen "Musikhuset" ,15.000 kr. i støtte til et sang- og musikanlæg, SiD's Efterløns- ogPensionistforening, 2.000 kroner. Der blev også givet 10.000 kr. i støtte til etablering af legeplads i Saltum, Vennekredsen ved Kaas Plejecenter, 5.000 kr., Saltum Pensionistoforening, 2.000 kr., Nørkleklubben i Pandrup, 1.500 kr., Ingstrup Pensionistforening, 3.750 kr., KFUM Spejderne fik 8.445 kr. til et nyt patruljetelt og endelig var der 5.000 kroner til Vennekredsen ved SaltumPlejecenter. Rådgivning for Spiseforstyrrede, DanskLandsforening for strubeløse og Egnssamlingen fik ingen penge i denne omgang.