16 handicappede samles på ældrecentret i Nørager

Flertal i byrådet for at samle to boenheder ét sted efter over en time lang debat i byrådssal

Over 20 var mødt frem i byrådssalen i Tendrup for at overvære den godt en time lange debat og afgørelse om fremtiden for boformerne i Terndrup og Støvring, blandt andet ledere, ansatte og tillidsrepræsentant samt flere medlemmer af ældrerådet i Rebil

Over 20 var mødt frem i byrådssalen i Tendrup for at overvære den godt en time lange debat og afgørelse om fremtiden for boformerne i Terndrup og Støvring, blandt andet ledere, ansatte og tillidsrepræsentant samt flere medlemmer af ældrerådet i Rebil

Med 14 stemmer for, en enkel imod og 10 andre byrådsmedlemmer, der helt undlod at stemme, ligger det nu fast, at de to nuværende boformer i Støvring og Terndrup med 16 stærkt handicappede beboere skal samles i en særlig fløj på Nørager Ældrecenter. Dermed bakkede et flertal op om en flertalsindstilling fra sundhedsudvalget om at flytte de 16 handicappede samlet til ét sted og ikke som foreslået af Venstregruppen i økonomiudvalget også at inddrage ældrecentret i Rørbæk som ramme for nogle af de handicappede for at få løst et problem med ledige boliger. Flertallet for at samle de to boformer i Nørager var Socialdemokratiet, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, SF og et enkelt medlem af Venstre. Men inden de 25 medlemmer af byrådet var klar til en afstemning, var der en godt en time lang og til tider intens debat i byrådssalen på rådhuset i Terndrup. Her efterlyste Rikke Karlsson (DF) en handicappolitik i Rebild Kommune inden der skulle træffes en afgørelse. Andre gav udtryk for en frygt for, at nogle af hjemkommunerne for de handicappede måske ville trække dem hjem som konsekvens af en forestående rokade. Reelt kommer nemlig 14 af de 16 berørte handicappede fra andre kommuner. Også spørgsmålet om viden og faglig indsigt i plejen kontra den kommunale økonomi og aktuelle millionudgifter til mange ledige plejeboliger blev rundet flere gange i debatten inden den afsluttende afstemning. Blandt de godt 20 tilhører e i byrådssalen var ansatte, ledelse og fællestillidsmand samt repræsentanter for ældrerådet i Rebild Kommune. Da afgørelsen var truffet af lokalpolitikerne, var lederne af de boformer begge tilfredse. - For når vi ikke kan få et nybyggeri til de handicappede grundet kommunens økonomi, hvilket vi har fuld forståelse for, er en samlet flytning til Nørager for alle 16 beboere den 2. bedste og samtidig en dejlig løsning, påpegede Inger Kristensen som daglig leder i Terndrup.