Retspleje

16 sekunder i livsfare

20 dages fængsel for at true sagesløs kvinde med kniv

ØSTER HURUP: 16 sekunder lyder ikke af alverden, men det er nok til at rive telefonrøret ud af hånden på en kvinde, true hende med en kniv og foretage et nyt opkald. Det mener i hvert fald dommer Dorthe Petersen og to domsmænd, der ved retten i Terndrup idømte en 37-årig mand 20 dages fængsel for trusler mod en sagesløs 44-årig kvinde. Det dramatiske optrin fandt sted i sommer i Øster Hurup. Kvinden var på besøg hos den 37-årige og hans mandlige samlever og kom helt uforvarende i klemme, da parret gik i gang med at diskutere bodeling, efter at deres forhold var gået i stykker. Intet tyder på, at kvinden havde nogen som helst del i dén affære. Hun gik på et tidspunkt inden for for at ringe til sin datter, men blev altså afbrudt, da den 37-årige kom ind. Kvinden har tidligere i retten fortalt, at hun frygtede for sit liv i situationen. - Han var helt vild. Næsten sort i øjnene, lød beskrivelsen fra kvinden, der forståeligt nok tog flugten og - stærkt oprevet - tilkaldte politiet. Den 37-årige har derimod nægtet at have truet eller have benyttet sig af en kniv. Faktisk var der ifølge ham slet ikke tale om et drama, og han bestred i øvrigt rækkefølgen af de begivenheder, der ifølge kvinden havde udspundet sig. Derfor måtte sagen udsættes, så politiet kunne få lejlighed til at kontrollere opkaldene fra den pågældende telefon. Og da sagen blev genoptaget, viste det sig, at der blot var gået 16 sekunder mellem de to opkald. TDC havde kun registreret de første fire cifre af det første opkald, som derfor måtte være blevet afbrudt i utide. Det andet indeholdt kun de første seks cifre, men det skyldtes, at TDC ikke oplyser alle otte cifre, med mindre politiet kan fremvise en egentlig retskendelse, forklarede anklager Philip Pagter. - Og vi må lægge til grund, at det første opkald var hendes forsøg på at ringe til datteren. Det andet må vel være til tiltaltes forældre, lød det halvvejs spørgende fra Philip Pagter, der ikke blev modsagt i dét spørgsmål. Anderledes gik det med selve skyldsspørgsmålet. Den 37-åriges forsvarer, advokat Ole Fuglede, mente, at hans klient burde frifindes på grund af manglende beviser. Han opregnede, at der ikke var nogen konflikt mellem de to, at der ikke var vidner til optrinnet, at der ingen tekniske beviser var, og at påstand altså stod mod påstand. - Og jeg vil påstå, at 16 sekunder ikke giver tid til at nå det, der er beskrevet i anklageskriftet, lød hans konklusion. Det så dommeren og de to domsmænd anderledes på. Alle tre var enige om, at den 37-årige var skyldig i trusler, selvom de ikke fandt det bevist, at kniven, som kvinden påstod, havde rørt hende på halsen og brystet. Uenighed var der til gengæld om selve straffen. En af de tre var af den opfattelse, at en betinget straf og samfundstjeneste var nok, men de to øvrige var til gengæld enige om 20 dages fængsel og et pålæg til den 37-årige om at betale sagens omkostninger.