Brønderslev

16 ugers sagsbehandling er grænsen i Hjørring

I Hjørring Kommune har borgerne frit valg, når det gælder hjælpemidler.

Hvis man eksempelvis har brug for en special-konstrueret sko eller et indlæg i skoen, skal man først have en bevilling fra kommunen. Og beslutningen træffes oftest i samarbejde med sygehus eller speciallæger. - Og så kan borgeren selv vælge, hvilken ortopædisk skomager, de henvender sig til, oplyser Inge Lindstrøm, der er administrativ sagsbehandler i afdelingen for kropsbårne hjælpemidler. Hvis borgeren ikke kan overskue konsekvenserne ved at skulle vælge selv, kan kommune eller sygehus i øvrigt altid oplyse om mulighederne. Det er politisk bestemt at sagsbehandlingstiden i Hjørring Kommune ikke må overskride 16 uger - og ofte er den da også væsentlig kortere. Efterfølgende ved kommunen af gode grunde ikke, hvor lang ventetiden er, da det primært er en sag mellem den enkelte borger og den ortopædiske skomager.