EMNER

160 med til festlig præsteindsættelse

Skjoldborg og Kallerup har taget godt imod præst nummer 32 i rækken SKJOLDBORG-KALLERUP: Med en flagallé på Langebeksvej og pyntning med nyudsprungne bøgegrene i Skjoldborg og Kallerup kirker tog de to sogne søndag imod pastoratets nye præst, Pia Søgaard Hansen. Ved formiddagens gudstjenester i de to kirker, hvori deltog 160, foretog provst Henning Sørensen, Nors, embedsindsættelsen med en understregning af, at beslutningen om ansættelsen er taget nedefra af menigheden. Provsten oplæste Kirkeministeriets ansættelsesbrev og biskoppens brev med formaninger om den rette varetagelse af embedet og opfordring til menigheden om at tage vel imod deres nye præst. Efterfølgende holdt Pia Søgaard Hansen sin tiltrædelsesprædiken ud fra søndagens tekst i Johannes evangeliet, kapitel 16, vers 16-22, om Jesu samtaler med sine disciple om sin bortgang og tilbagevenden. Ved eftermiddagens kaffebord i Skjoldborg Skole var ca. 95 samlede, da Skjoldborg Menighedsråds formand, Kirsten Fonseca, indledte med at betegne anledningen som en festdag i den allerbedste betydning. Børge Hornstrup, formand for Kallerup Menighedsråd, bød på begge menighedsråds vegne pastoratets nye præst, den 32. i rækken, velkommen og uddybede kort begrundelsen for udpegningen af Pia Søgaard Hansen med hendes erfaring, gå-på mod og en række spændende tiltag. Børge Hornstrup skildrede en række forgængere i embedet med eksempler på deres usædvanlige virke, der havde fået bemærkelsesværdige følger. Skjoldborg-spejderne sang efterfølgende en række sange, bl.a. deres ”kendingssang”, og Charlotte Christensen høstede stort bifald for sin solosang. Skjoldborg Børnekor under ledelse af Anne Lise Rysgaard underholdt ligeledes og støttede fællessangen. Til slut takkede Pia Søgaard Hansen for den festlige modtagelse dagen igennem. @Byli.9.special.bund:Af Anders Skjødt thisted@nordjyske.dk