EMNER

160 på rask travetur i Boldrup

Nytårstravetur mangeårig tradition for Rebild Turistforening.

Det ny­valg­te med­lem af Fol­ke­tin­get Flem­ming Møl­ler Mor­ten­sen (S) in­for­me­re­de som tid­li­ge­re for­mand for kom­mu­nens kul­tur- og fri­tids­ud­valg de frem­mød­te om Bold­rup Mu­se­ums ak­tu­el­le ud­vi­del­ses­pla­ner in­den star­ten på tra­ve­tu­ren. Foto Jens Mor­ten

Det ny­valg­te med­lem af Fol­ke­tin­get Flem­ming Møl­ler Mor­ten­sen (S) in­for­me­re­de som tid­li­ge­re for­mand for kom­mu­nens kul­tur- og fri­tids­ud­valg de frem­mød­te om Bold­rup Mu­se­ums ak­tu­el­le ud­vi­del­ses­pla­ner in­den star­ten på tra­ve­tu­ren. Foto Jens Mor­ten

Over 160 motionslystne var mødt op på området ved Boldrup Museum søndag eftermiddag, da Rebild Turistforening og Sundhedscentret traditionen tro afviklede årets nytårstravetur. Efter kommunalreformen var arrangørerne interesserede i at vælge forskellige smukke naturområdet rundt i kommunen som ramme for den årelange tradition, og i år var valget faldet på området i Boldrup. Efter traveturen på enten en eller fire kilometre var museumsforeningen vært med varm kakao og økologiske boller, der var varmet over gløder på museets bålsted.