Dronninglund

17 borgere har fået ¿et godt liv¿

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:17 borgere har hidtil fået ¿et godt liv¿, så det skal fortsætte. Brønderslev Kommunes socialudvalg har besluttet at bakke op om projektet. ¿Et godt liv - også for mig¿, indledtes 1. juni 2007, og det strækker sig til 31. maj 2010. Den kommunale andel af udgiften på 421.000 kr. finansieres inden for eget budget i 2008. Der er ikke taget stilling til finansieringen i 2009 og 2010, hvor den kommunale udgift er henholdsvis 605.000 kr. og 284.000 kr. Midt i 2009 tages der stilling til, hvordan opgaven skal løses, når tilskud fra Velfærdsministeriet ophører midt i 2010. I dag er der 17 borgere, der modtager hjælp fra projektet. Den opgave, der løses, er en kommunal forpligtigelse, og hvis der ikke kan gives hjælp via projektet, skal hjælpen gives på en anden måde. Der er en mulighed i at hjælpen gives som støttekontakt-personer på psykiatriområdet eller ældreområdet. Projektet omfatter personer med dobbeltdiagnoser. Det vil sige en gruppe, som er mere sårbare end de, der kommer i Oasen. Der er ingen områder, der har ¿luft¿ til at kunne varetage denne opgave, uden at der tilføres ressourcer til dette, og derfor løses opgaven bedst og billigst i projektet, som er delvist finansieret af Socialministeriet. Byrådet besluttede med baggrund i indstilling fra underudvalget for ældre og handicappede, at det gamle Dronninglund-projekt skal fortsætte i den periode, der gives tilskud. Det vil sige til maj 2010. Finansieringen skulle så tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2008. Socialudvalget er enig i, at projektet skal fortsætte.