EMNER

17 flygtningebørn på vej til Skagen

- Det er en urimelig stor opgave for en lille kommune, siger Bjarne Kvist

SKAGEN:At Skagen kommune cirka 1. oktober får 20 nye kvoteflygtninge synes ikke at være en uoverkommelig opgave i lyset af mange års erfaring med dette arbejde. Men denne gang er det en voldsom og næsten uoverskuelig opgave. Udlændinge Service har meddelt kommunen, at der blandt de 20 flygtninge er 17 børn. De fem af disse børn er såkaldt uledsagede, hvilket betyder at de kommer alene uden voksne familiemedlemmer. Denne gang kommer flygtningene fra Congo. Skagen Kommune vidste på forhånd, at kvoten for 2006 var 22 flygtninge. Med baggrund i erfaringer fra tidligere år, regnede kommunen med, at gruppen især ville bestå af voksne. Der har ofte været tale om mænd. Kvinderne og børnene er kommet senere. - Vi har ingen erfaringer med at modtage en så stor gruppe af børn. Vi føler os magtesløse, siger formanden for socialudvalget, Bjarne Kvist(S). Kommunen har ikke umiddelbart medarbejdere, der kan tage hånd om disse mange børn. Det kan også blive et problem at finde en lejlighed til familier med seks eller syv personer. Det er sparsomme oplysninger, kommunen har om børnene. Men efter det oplyste er de mellem et og 17 år, og både børn og voksne har brug for massiv hjælp. For en lille kommune som Skagen forværres situationen yderligere ved, at der ikke følger penge med børnene. Kommunen havde regnet med grundtilskud og aktiveringstilskud på i alt 3,4 millioner kroner til voksne flygtninge. Nu får man kun 30.500 kroner. Virksomheden Skagen, der står for modtagelse af flygtninge, mangler samlet set 1,2 millioner kroner til at tage sig af den nye gruppe af flygtninge. - Selvom vi synes, at det er urimeligt, at vi som en lille kommune skal løse en sådan opgave, skal vi jo finde pengene og ressourcerne på en eller anden måde, forklarer Bjarne Kvist. Hvordan pengene skaffes ved man endnu ikke. Sagen drøftes igen på socialudvalgets septembermøde. Her er der også budgetkontrol, og så ved udvalget om det er nødvendigt at søge en tillægsbevilling. Så skal sagen i sammenlægningsudvalget. - Samtidig risikerer vi at blive modregnet i bloktilskud næste år. Det er jo helt urimeligt, siger Bjarne Kvist.