17 job på behandlingscenter

Behandlingscenter Nordgården har opfyldt sin ambition med 16 ansatte og 26 klienter

Lars Høj
Han­ne Fre­de­rik­sen er pæ­da­gog på Nord­går­den - og i øv­rigt gift med Hen­ning Øs­ter­gaard, som er le­der af ste­det. Ar­kiv­fo­to
Stofmisbrug 15. januar 2007 05:00

HARKEN: I marts 2005 var Henning Østergaard en ganske frustreret mand. Han havde intentioner om at starte et behandlingscenter for narkomaner i det tidligere Gunderuplund i Harken, men den endelige tilladelse fra amtet manglede. Adskillige måneder tidligere havde han fået tilsagn om, at tilladelsen nok skulle komme hurtigt, og i den tro skrev han lejekontrakt på stedet. 70.000 kr. om måneden skulle der lægges til ejeren, og da den ventede tilladelse udeblev, blev det hurtigt ubehageligt for Henning Østergaard. Han måtte i banken og bede om kredit, indtil papirarbejdet kom i orden. I dag er frustrationerne fra dengang et overstået kapitel. Den ventede tilladelse til at behandle 26 narkomaner kom i hus, og siden er det kun gået fremad for Henning Østergaard og Nordgården, som han kalder sit behandlingscenter. Dengang hed ambitionen 17 ansatte og 26 klienter, og det mål er nået. - Det kører som planlagt, indleder Henning Østergaard uden at være indstillet på nogen særlige armbevægelser. Men lidt inde i samtalen spores hurtigt en dyb tilfredshed med udviklingen på Nordgården, ligesom det står klart, at det ikke er helt tilfældigt, at Henning Østergaard beskæftiger sig med netop afgiftning af narkomaner fra hele landet. Han er selv tidligere narkoman, og brænder ganske enkelt for afrusningen. - Jeg vil gerne, at alle misbrugere skal få det lige så godt, som jeg har fået det, siger han om sin motivation. Den gennemsnitlige misbruger opholder sig i gennemsnit i fem til seks måneder - vel at bemærke aldeles frivilligt. Ingen kan tvinges til et ophold på Nordgården, og hvis en klient undervejs bliver så frustreret, at vedkommende ønsker at afbryde behandlingen - ja, så er det bare at pakke kufferten. - Det er vigtigt for vores arbejde, at vores klienter er motiverede - det er simpelt grundlaget, siger Henning Østergaard. Forløbet inddeles i tre faser, hvis længde afhænger af den enkeltes motivation og problematikker. Afgiftningen, som den første fase kaldes, tager som regel en til halvanden måned og ender med, at misbrugeren er stoffri. Nedtrapningen sker dels medicinsk og dels via gruppesamtaler, hvor klienterne støtter hinanden - og får hjælp af personalet. I denne fase tages der også fat i baggrunden for, at klienten blev stofmisbruger. Næste fase er primærfasen, hvor gruppesessionerne fortsætter, og hvor der sættes yderligere fokus på de personlige problemer - både i grupper og gennem terapeutiske enkeltsamtaler. Klienterne modtager også information om stoffer og deres virkninger på den menneskelige organisme. Og endelig er der efterbehandlingen, som lærer klienterne om de advarselstegn, de skal kende hos sig selv - og om hvordan de skal håndtere dem, før de falder i et fornyet misbrug. Godt 42 pct. af de klienter, der har været gennem Nordgårdens afrusning det seneste halvandet år, er stadig stoffrie. Og det er Henning Østergaard ikke helt tilfreds med. - Jeg arbejdede tidligere på Midtgården i Bramming, og her var tallet 60 pct. Og det skal vi også nok komme op på i Harken, siger han. Hverdagen på Nordgården er stort set ens for klienterne - uanset hvor de er i forløbet. Alle deltager i rengøringen af huset, og en af klienterne er udnævnt til hovmester. - Hovmesteren og en af personalet går en runde hver dag for at se, om rengøringen er i orden. Er den ikke det, må synderen i gang igen, siger Henning Østergaard. Der er også fast motion og udflugter på programmet, ligesom klienterne hjælper til med madlavningen. Og selv om man kunne tro det, er der ikke meget ballade på Nordgården. - Selvfølgelig bliver nogen ophidsede i ny og næ, men vi har heldigvis ikke haft voldsepisoder ... men folk er her jo også frivilligt, siger Henning Østergaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...