Retspleje

17 millioner forsvundet

40-årig slap ifølge anklager billigt for unddragelse af skatter og afgifter

AALBORG:Det blev i retten i Aalborg onsdag ikke takseret som grov og bevidst unddragelse af skatter og afgifter, at en 40-årig kun havde betalt afgift af seks millioner liter olie og benzin, mens han havde importeret 12 millioner liter fra Tyskland. Straffen blev en bøde på 750.000 kroner og 20 dages betinget fængsel. Den 40-årige mand havde indtil 2007 et firma i Svenstrup, der importerede olie og benzin fra Tyskland. Firmaet havde en tilladelse som såkaldt varemodtager. Det betyder, at afgiften på olie og benzin skal falde straks ved importen af det. I praksis afregnes en gang om måneden. Anderledes er det, hvis et importfirma har en importtilladelse som såkaldt oplagshaver. De gives til firmaer, der importerer meget store mængder olie og benzin. Og den tilladelse giver virksomheden ret til først at afregne afgifterne til staten, når olien og benzinen er solgt videre. - Den dømte mand afregnede kun afgifter af det halve af det, han importerede. Men han skulle have afregnet det hele med meget kort varsel, siger anklager John Kølbæk. Han siger til NORDJYSKE, at den typiske straf i en sag som denne havde været fængsel i omkring to og et halvt år, tilbagebetaling af omkring otte millioner kroner til staten og en tillægsbøde på 750.000 kroner. - Så man kan sige, at den dømte onsdag opnåede en rabat i byretten på otte millioner kroner. Jeg glæder mig til at få dommens præmisser for at få rede på, hvordan det kunne lade sig gøre. Dommen rejser en lang række spørgsmål, jeg mangler svar på, siger John Kølbæk. Tilfreds med afgørelse Advokat Tobias Albrechtsen, der var den 40-åriges forsvarer, er tilfreds med byrettens afgørelse, men forberedt på, at dommen ankes. - Der er ikke noget i denne sag, min klient har gjort bevidst. Derfor er det rimeligt, at han ikke er dømt for grov og forsætlig unddragelse af afgifter. Dommen er et optimalt resultat for min klient. Firmaet i Svenstrup blev erklæret konkurs i 2007. Hvor de mange millioner, der ikke blev betalt i afgifter, er forsvundet hen, kom ikke frem i retten. Rettens afgørelse i sagen er baseret på, at der ikke er sat lighedstegn mellem firmaet i Svenstrup og den 40-årige mand. Afgiftsunddragelserne fandt sted i firmaregi, og den 40-årige kan derfor ikke personligt retsforfølges for alle pengene, var rettens vurdering.