17 millioner ton salt ud i Limfjorden

En ny VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus slår fast, at Limfjorden kan tåle millioner af tons salt uden større skadevirkninger. Det skriver Ingeniørens netportal, ing.dk.

HVIS GASLAGERET i Lille Torup skal udvides, skal der skylles 17 millioner ton salt ud i Limfjorden.

HVIS GASLAGERET i Lille Torup skal udvides, skal der skylles 17 millioner ton salt ud i Limfjorden.

LILLE THORUP: Saltet skal ledes ud i Limfjorden, hvis Energistyrelsen giver Energinet.dk, som er statens gas- og eltransmissionsselskab, lov til at udvide gaslageret i Ll. Torup syd for Aalestrup. Gaslageret findes i en salthorst, et underjordisk saltdepot i cirka 1500 meters dybde. Det består i dag af syv kaverner, der er store, underjordiske huler. Dem vil Energinet.dk ifølge ing.dk udvide med yderligere ni kaverner. Samlet håber det statslige transmissionsselskab at få lov til at udvide de underjordiske kaverner fra i dag 3,3 millioner kubikmeter til 11,1 millioner kubikmeter. Udskylning over 25 år Det vil tredoble den mængde gas, der kan lagres og hentes op fra lageret, så anlægget fuldt udbygget kan sende 1,5 millioner kubikmeter naturgas ud til de vinter-frysende danskere. I alt vil der blive sendt 16,8 millioner tons salt til Limfjorden over en periode på 25 år, hvis hele projektet gennemføres. Vandet bliver først tappet fra Limfjorden og ført hen og ned til gaslageret seks kilometer borte. Her danner vandet hulerne i saltstrukturen ved at blive mættet med salt. Dernæst ledes det tilbage mod fjorden igen, hvor det blandes med fjordvand for at dæmpe saltkoncentrationen, inden det sendes tilbage til fisk, sæler, planter og bunddyr, fortæller ing.dk. Lokale protester Lokale organisationer med sportsfiskerne i spidsen har ifølge ing.dk talt for, at udvidelsen fører til en miljøkatastrofe for området omkring Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, hvor saltvandet skal udledes. De frygter blandt andet, at fiskene flygter, og mener, at det også var tilfældet, da gaslageret blev anlagt i starten af 1980'erne. Ifølge rapporten indeholder hele Limfjorden 180 millioner tons salt og bliver årligt tilført 250 millioner tons fra Vesterhavet.