Redningsvæsen

17 motorvejskryds navngivet SIKKERHED: Skal sikre hurtigere udrykning til ulykkessteder

KØBENHAVN:Politi og redningsberedskab får nu mulighed for at nå hurtigere frem til ulykkessteder. Det sker, fordi Vejdirektoratet sætter navne på Danmarks 17 motorvejskryds. Trafikanterne får samtidig nemmere ved i god tid at orientere sig på motorvejsnettet, idet de bliver gjort opmærksom på motorvejskrydset med et nyt symbol. Det nye initiativ kommer, fordi beskrivelsen af ulykkessteder i dag kan give anledning til tvivl og misforståelser og hindre en effektiv udrykning, fordi frakørsler til motorveje og forgreninger, hvor en motorvej deles ud i to, ikke har noget entydigt navn. Det bliver der gjort noget ved med det nye forslag, der indfører entydige og let forståelige navne som f.eks. "motorvejskryds Ishøj", "motorvejskryds Odense" og "motorvejskryds Kolding". Navnene vil blive vist på nye tavler, som opsættes over de næste to år helt op til tre kilometer før krydset. Ud over navnet vil tavlerne også vise afstanden til krydset. På de nye tavler har Vejdirektoratet valgt at bruge det symbol, som også bruges i Tyskland, og som planlægges anvendt i en række andre europæiske lande, herunder Sverige og Norge. Det sker for at skabe sammenhæng i det europæiske vejnet. - Det kan betyde liv eller død, om politi og redningsmyndigheder når hurtigt frem til ulykkesstederne. Med en entydig navngivning kan vi være med til at sikre en effektiv udrykningsindsats, siger transportminister Flemming Hansen (K), der er meget tilfreds med det nye initiativ. - Samtidig kan vi hjælpe trafikanterne til bedre at kunne orientere sig på motorvejsnettet. På den måde bidrager vi til den positive udvikling, som vi er inde i på trafiksikkerhedsområdet, siger Flemming Hansen. /ritzau/