17 private brøndejere i Smidie får ny frist

Teknik- og miljøudvalget giver en frist på 14 måneder til at bringe vandkvaliteten i orden ved renovering af brønde.

Laurits og Ellen Christensen på Kongstedlundvej 7 i Smidie er allerede begyndt på forberedelserne til at renovere deres private brønd på gårdspladsen. Foto: Niels Meredin

Laurits og Ellen Christensen på Kongstedlundvej 7 i Smidie er allerede begyndt på forberedelserne til at renovere deres private brønd på gårdspladsen. Foto: Niels Meredin

For at give de 17 private brøndejere i udkanten af Smidie, kaldet udflytterne, en chance for at renovere deres brønde for at opnå en acceptabel kvalitet af drikkevandet, giver Rebild Kommune dem nu en frist på 14 måneder til at få bragt forholdene i orden. Dermed er der udsigt til at en omkring 25 år gammel kommunal sag omkring vandforsyningen i området nu er tæt på at blive afsluttet. Dog undrer det nogle brøndejerne, at de her over to uger efter at beslutningen blev truffet i teknik- og miljøudvalget endnu ikke har fået besked om den nye frist, men for nogles vedkommende selv har måttet skaffe den ad omveje på rådhuset i Støvring. At tidsfristen er på 14 måneder skyldes, at der tidligst et år efter at renoveringen af de private brønde er afsluttet kan foretages målinger af de forventede forbedringer af grænseværdierne i drikkevandet.