Lokalpolitik

17 private grunde er sat til salg i Bjergby

Lokalt håb om, at der igen vil komme udvikling i landbyen

BJERGBY:- Vi har stået lidt i skyggen i nogle år i forhold til andre steder, men nu er der ved at ske noget. En privat mand har udstykket 17 grunde, og de to er solgt. Og der planlægges for flere boliger for et stort område i udkanten af Bjergby. Det oplyser Torben Christensen, formand for landsbyrådet i Bjergby-Mygdal området, som håber at der vil komme mere gang i grundsalget. - Det er børnefamilier, som flytter hertil, og vi vil gerne at flere bosætter sig her, så vi kan bevare overbygningen på skolen, og forbedre grundlaget for at bevare Dagli¿Brugsen i Bjergby. Det er vigtigt for os herude, siger han. De nye grunde ligger ved Sakstrupvej, hvoraf nogle har en størrelse på 1100 til 1500 kvadratmeter, men de fleste er dog på omkring 900 kvadratmeter. - I de senere år er der kun bygget tre huse om året. Nedlæggelsen af amtet har været med til at forsinke planlægningen af et stort område vest for Bjergby. I en længere periode har vi derfor ikke haft så mange grunde til salg, forklarer Torben Christensen. Det er også en privat mand, der gerne vil udstykke i det område, måske helt op til 60-70 grunde. For tre år siden sendte Nordjyllands Amt og kommunen i fællesskab et debatoplæg til høring for området, hvor der var regionale naturbeskyttelsesinteresser. Og amtet har lavet et tillæg til regionplanen.